cz|en|

Archív ankiet

Koľko príkladov z matematiky, fyziky alebo chémie ste vyriešili cez letné prázdniny?

 • 0
  72%
 • 1-10
  11%
 • 11-20
  3%
 • 21-30
  2%
 • 31-40
  1%
 • 41-50
  1%
 • 50+
  10%

Počet hlasov: 3298

Koľko 10° piva musí vypiť človek, aby pokryl svoju dennú energetickú spotrebu 2000 kcal?

 • 4
  9%
 • 6
  12%
 • 8
  53%
 • 10
  13%
 • 12
  12%

Počet hlasov: 1302

Správna odpoveď: 12

Riešenie: Zaujímavosti v chémii, pr. 3

Ako sa Vám páči nový dizajn stránky?

 • Perfektné
  68%
 • Veľmi sa mi páči
  10%
 • Je to OK
  22%

Počet hlasov: 1886

Ako sa nazýva vylúčenie aminoskupiny z α-uhlíka za vzniku karboxylových kyselín?

 • Dekarboxylácia
  65%
 • Deaminácia
  27%
 • Kondenzácia
  2%
 • Transaminácia
  3%
 • Transformácia
  3%

Počet hlasov: 1540

Správna odpoveď: deaminácia

Riešenie: Reakcie aminokyselín, pr. 1

Aká je výška obrazu človeka vysokého 180 cm vo vypuklom zrkadle s ohniskovou vzdialenosťou 45 cm. Človek je od zrkadla vzdialený 3 m.

 • 124 mm
  7%
 • 204 mm
  4%
 • 234 mm
  5%
 • 324 mm
  75%
 • 423 mm
  8%

Počet hlasov: 810

Správna odpoveď: 234 mm

Riešenie: Zrkadlá, pr. 16


Koľko príkladov z matematiky, fyziky alebo chémie ste vyriešili cez letné prázdniny?

 • 0
  74%
 • 1-9
  9%
 • 10-19
  3%
 • 20-29
  1%
 • 30-39
  1%
 • 40-49
  1%
 • 50+
  11%

Počet hlasov: 1384
Aký vysoký je stĺp, keď oko pozorovateľa ho môže rozlíšiť zo vzdialenosti 10 km?

 • 2,9 m
  9%
 • 3,4 m
  5%
 • 4,8 m
  4%
 • 5,1 m
  9%
 • 6,3 m
  73%

Počet hlasov: 1098

Správna odpoveď: 2,9 m

Riešenie: Optika, pr. 10


Aké je látkové množstvo vody s objemom 3,6 l?

 • 50 mol
  5%
 • 100 mol
  3%
 • 150 mol
  3%
 • 200 mol
  86%
 • 250 mol
  3%

Počet hlasov: 711

Správna odpoveď: 200 mol

Riešenie: Látkové charakteristiky, pr. 7

Rádium má polčas rozpadu T = 1622 rokov. Za aký čas sa zmení počet jadier rádia na 0,1% pôvodného počtu?

 • 162 rokov
  6%
 • 1622 rokov
  4%
 • 16220 rokov
  16%
 • 162200 rokov
  44%
 • neviem
  30%

Počet hlasov: 693

Správna odpoveď: 16220 rokov

Riešenie: Rádioaktivita, pr. 12


Rýchlik idúci rýchlosťou 90 km/h má zabrzdiť tak, aby sa rovnomerne spomaleným pohybom zastavil na vzdialenosti 1 km. Po akom čase zastaví?

 • 60 s
  4%
 • 70 s
  3%
 • 80 s
  79%
 • 90 s
  12%
 • 100 s
  3%

Počet hlasov: 815

Správna odpoveď: 80 sekúnd

Riešenie: Fyzikálny význam derivácie, pr. 4

Aký je váš sociálny status?

 • žiak ZŠ
  6%
 • študent SŠ
  53%
 • študent VŠ
  30%
 • učiteľ ZŠ
  1%
 • profesor SŠ
  2%
 • profesor VŠ
  1%
 • pracujúci
  2%
 • nezamestnaný
  1%
 • dôchodca
  3%

Počet hlasov: 5999

Aké napätie musí byť v elektrickom poli, ak v ňom máme urýchliť elektrón tak, aby mohol pri zrážke s atómom vodíka previesť atóm zo základného stavu do prvého excitovaného stavu?

 • 8,4 V
  4%
 • 10,2 V
  7%
 • 12,6 V
  82%
 • 14,2 V
  3%
 • 16,8 V
  3%

Počet hlasov: 413

Správna odpoveď: 10,2 V

Riešenie: Atómový obal, pr. 14

V strede dutej gule je bodový svetelný zdroj. Ako sa zmení osvetlenie vnútornej časti gule, ak sa polomer gule dvakrát zväčší?

 • zmenší sa 2x
  9%
 • zmenší sa 4x
  67%
 • ostane rovnaký
  17%
 • zväčší sa 2x
  4%
 • zväčší sa 4x
  3%

Počet hlasov: 1088

Správna odpoveď: zmenší sa 4x

RiešenieFotometria, pr. 18


Na pokus potrebujete presne 0,1 mol zinku. Akú hmotnosť zinku treba odvážiť?

 • 5,2 g
  61%
 • 5,8 g
  4%
 • 6,5 g
  27%
 • 6,9 g
  3%
 • 7,1 g
  2%
 • 7,5 g
  4%

Počet hlasov: 351

Správna odpoveď: 6,5 g

Riešenie: Hmotnosť látky

Pomocou rovinného zrkadla, v ktorom vidíme vrchol veže, môžeme určiť výšku veže. Aká je vysoká veža, ak oko pozorovateľa je vo výške 1,6 m nad povrchom zeme a zrkadlo leží na zemi vo vzdialenosti 45 m od veže a 1 m od pozorovateľa?

 • 38 m
  11%
 • 54 m
  3%
 • 66 m
  3%
 • 72 m
  80%
 • 80 m
  3%

Počet hlasov: 820

Správna odpoveď: 72 m

Riešenie: Zrkadlá, pr. 12


Na štítku elektromotora sú údaje U=230V, I=20A, cosφ=0,6. Aký bude jeho jalový výkon?

 • 2840 VA
  73%
 • 3680 VA
  15%
 • 4230 VA
  4%
 • 4820 VA
  4%
 • 5660 VA
  5%

Počet hlasov: 309

Správna odpoveď: 3680 VA

Riešenie: Výkon striedavého prúdu, pr. 15

Akú máš známku z fyziky na vysvedčení?

 • 1
  34%
 • 2
  24%
 • 3
  19%
 • 4
  11%
 • zopakujem si to
  11%

Počet hlasov: 764

Riešenie: www.priklady.eu 

Alkoholicý nápoj obsahuje 40 obj% etanolu. Aký je objem čistého etanolu v 750 cm3 tohto nápoja?

 • 100 cm3
  2%
 • 200 cm3
  1%
 • 300 cm3
  93%
 • 400 cm3
  2%
 • 500 cm3
  2%

Počet hlasov: 544

Správna odpoveď:  300 cm3

Riešenie: Výpočet zlomku a percenta prvku v zlúčenine, pr. 6

Koľko molov molekúl H2O obsahuje 1 liter vody?

 • 15,60 mol
  7%
 • 55,55 mol
  16%
 • 60,40 mol
  71%
 • 72,35 mol
  3%
 • 82,15 mol
  3%

Počet hlasov: 668

Správna odpoveď: 55,5 mol molekúl H2O

Riešenie: Látkové množstv, pr. 7


Vzdialenosť elektrárne od mesta, ktoré elektráreň zásobuje elektrickou energiou je 900 km. Za aký čas od zapnutia prúdu v elektrárni začnú v meste pracovať elektrické spotrebiče? Rýchlosť, ktorou sa vo vodiči šíri elektrické pole je v = c.

 • ihneď
  31%
 • 3 µs
  11%
 • 3 ms
  50%
 • 3 s
  5%
 • 3 m
  2%

Počet hlasov: 1291

Správna odpoveď: 3 ms

Riešenie: Elektrický prúd v kovoch, pr. 14

Kapacita Zeme je 709,26.10-6F. Napätie medzi blízkym mrakom a Zemou dosiahlo v okamihu zablysnutia hodnotu 109V. Koľko elektrickej energie sa uvoľnilo pri blesku?

 • 284 MJ
  9%
 • 327 GJ
  7%
 • 354 TJ
  78%
 • 782 TJ
  3%
 • 212 PJ
  3%

Počet hlasov: 404

Správna odpoveď: 354 TJ

Riešenie: Kapacita vodič, pr. 17


Aká energia sa uvoľní pri zamrznutí rybníka o ploche 1ha, ak sa na ňom vytvorí vrstva ľadu o hrúbke 10cm? Počiatočná teplota vody je 0°C, vzniknutý ľad má tiež teplotu 0°C.

 • 120,4 GJ
  75%
 • 307,3 GJ
  13%
 • 508,4 GJ
  5%
 • 710,2 GJ
  4%
 • 1024 GJ
  4%

Počet hlasov: 365

Správna odpoveď. 307,3 GJ

Riešenie: Skupenské zmeny, pr. 19

Akú budeš mať známku z matematiky na vysvedčení?

 • 1
  26%
 • 2
  19%
 • 3
  18%
 • 4
  20%
 • zopakujem si to
  17%

Počet hlasov: 612

Riešenie: www.priklady.eu

Nádoba tvaru valca dlhá 30 cm je uzavretá pohyblivým piestom. V nádobe je uzavretý plyn pri tlaku 0,5 MPa. Určite jeho tlak, ak sa zväčší vnútorný objem nádoby posunutím piesta o 10 cm.

 • 0,5 MPa
  5%
 • 0,425 MPa
  4%
 • 0,375 MPa
  84%
 • 0,255 MPa
  3%
 • 0,175 MPa
  5%

Počet hlasov: 306

Správna odpoveď: 0,375 MPa

Riešenie: Izodeje, pr. 16

Za aký čas sa zohreje voda potrebná na uvarenie šálky kávy, ak objem vody je 150cm3, počiatočná teplota 15°C a výsledná 100°C? Príkon variča je 500W, účinnosť 95%.

 • 30 sekúnd
  58%
 • 60 sekúnd
  23%
 • 90 sekúnd
  6%
 • 120 sekúnd
  9%
 • 150 sekúnd
  4%

Počet hlasov: 326

Správna odpoveď: 2 minúty

Riešenie: Vnútorná energia, pr. 14


Koľko máte rokov?

 • 12 - 17
  49%
 • 18 - 24
  38%
 • 25 - 34
  5%
 • 35 - 44
  3%
 • 45 - 54
  3%
 • 55+
  4%

Počet hlasov: 1031
Ďalekozraké oko má najmenšiu vzdialenosť ostrého videnia 2m. Aké okuliare potrebuje?

 • Ф = 1,5 D
  16%
 • Ф = 2,5 D
  64%
 • Ф = 3,5 D
  8%
 • Ф = 4,5 D
  6%
 • Ф = 5,5 D
  6%

Počet hlasov: 252

Správna odpoveď: Ф = 3,5 D

Riešenie: Optické prístroje, pr. 5


Koľko rokov (približne) uplynulo od veľkého tresku po súčasnosť?

 • 10 miliárd
  7%
 • 11 miliárd
  5%
 • 12 miliárd
  10%
 • 13 miliárd
  11%
 • 14 miliárd
  67%

Počet hlasov: 218

Správna odpoveď: 13 miliárd

Riešenie: Astrofyzika, pr. 20

V 1984 našli horolezci v Himalájach v ľade mumifikované ľudské telo. Uhlíkovou metódou sa zistilo, že pre nerozpadnuté jadrá v jeho tele N platí N = 0,5268N0. Pred koľkými rokmi tento človek zamrzol? (polčas rozpadu uhlíka T = 5730 rokov)

 • 1200
  13%
 • 3800
  21%
 • 5300
  44%
 • 6100
  11%
 • 7400
  10%

Počet hlasov: 151

Správna odpoveď: 5300

Riešenie: Rádioaktivita, pr. 10


Brigádnik pracoval za mzdu za prvý deň 1 €, za druhý deň 2 €, za tretí deň 4 € atď. Koľko dní takto pracoval, ak zarobil 4095 €?

 • 6
  3%
 • 8
  2%
 • 10
  3%
 • 12
  86%
 • 14
  5%

Počet hlasov: 219

Správna odpoveď: 12

Riešenie: Geometrická postupnosť, pr. 8

Koľko príkladov je na webstránke priklady.eu?

 • 350
  6%
 • 720
  5%
 • 1440
  13%
 • 1700
  20%
 • 2100
  56%

Počet hlasov: 174

Správna odpoveď: 1700

k 31.12.2009


Turista nameral na úpätí hory atmosférický tlak 1020 hPa, na vrchole hory tlak 955 hPa. Aký výškový rozdiel turista pri výstupe na horu prekonal?

 • 100 m
  11%
 • 300 m
  6%
 • 500 m
  75%
 • 700 m
  5%
 • 900 m
  4%

Počet hlasov: 109

Správna odpoveď: 500 m

Riešenie: Hydrostatika, pr. 8

Dve debničky tvaru kocky s hranami a = 70 cm, b = 90 cm treba nahradiť jednou debničkou tvaru kocky. Aká bude jej hrana?

 • 95,6 cm
  5%
 • 102,3 cm
  74%
 • 124,7 cm
  3%
 • 160,0 cm
  16%
 • 182,4 cm
  2%

Počet hlasov: 177

Správna odpoveď: 102,3 cm

Riešenie: Kocka, kváder, hranol a valec, pr. 2


Na prijímačkách na vysokú školu musíte urobiť 4 skúšky. Za každú úspešne urobenú skúšku dostanete 2, 3 alebo 4 body. Na prijatie stačí dosiahnuť 13 bodov. Koľkými spôsobmi môžete urobiť skúšky, aby ste boli prijatý?

 • 4
  56%
 • 12
  15%
 • 16
  8%
 • 31
  17%
 • 42
  2%
 • 51
  2%

Počet hlasov: 133

Správna odpoveď: 31

Riešenie: Permutácie, pr. 10

Auto išlo prvú polovicu cesty priemernou rýchlosťou v1 = 20 km/hod a druhú polovicu cesty priemernou rýchlosťou v2 = 80 km/hod. Akou priemernou rýchlosťou auto išlo?

 • 27 km/h
  3%
 • 32 km/h
  15%
 • 50 km/h
  77%
 • 53 km/h
  1%
 • 60 km/h
  4%

Počet hlasov: 227

Správna odpoveď: 32 km/h

Riešenie: Štatistika, pr. 3


Na úrade pracuje 35 ľudí. Denník SME číta 8 úradníkov, Pravdu 10 úradníkov, 21 úradníkov nečíta žiadne noviny. Koľko úradníkov číta obidvoje noviny?

 • 2
  3%
 • 4
  85%
 • 6
  4%
 • 8
  7%
 • 10
  1%

Počet hlasov: 137

Správna odpoveď: 4

Riešenie: Množiny, pr. 10

Na recepcii na konzuláte každý ovláda aspoň jeden cudzí jazyk, 15 ľudí hovorí po anglicky, 12 po nemecky a 7 obidvoma jazykmi. Z koľkých ľudí sa skladá táto spoločnosť, ak v spoločnosti nikto iný jazyk neovláda?

 • 7
  3%
 • 12
  2%
 • 15
  7%
 • 20
  83%
 • 22
  5%

Počet hlasov: 102

Správna odpoveď: 20

Riešenie: Množiny, pr. 9


Určite zväčšenie mikroskopu s ohniskovou vzdialenosťou objektívu 4 mm, okuláru 4 cm, ktorého optický interval je 16 cm.

 • 50x
  6%
 • 100x
  8%
 • 150x
  5%
 • 200x
  73%
 • 250x
  8%

Počet hlasov: 64

Správna odpoveď: 250x

Riešenie: Optické prístroje, pr. 6

Okolo kruhového záhona je cestička široká 40cm. Záhon má priemer 3m a 20cm. Vypočítajte obsah cestičky.

 • 3 m2
  6%
 • 4,5 m2
  71%
 • 6 m2
  5%
 • 8,5 m2
  14%
 • 10 m2
  5%

Počet hlasov: 151

Správna odpoveď: 4,5216 m2

Riešenie: Kruh, pri. 9


Akú máš na vysvedčení známku z matematiky?

 • 1
  37%
 • 2
  14%
 • 3
  7%
 • 4
  8%
 • 5
  34%

Počet hlasov: 229

Správna odpoveď: 1

Riešenie: www.priklady.eu

Osem študentov si sľúbilo, že si z prázdninových ciest navzájom pošlú pohľadnice. Koľko pohľadníc rozoslali?

 • 8
  3%
 • 15
  3%
 • 32
  6%
 • 56
  72%
 • 64
  17%

Počet hlasov: 36

Správna odpoveď: 56

Riešenie: Variácie, pr. 4


Do akej vzdialenosti pred dutým zrkadlo s ohniskovou vzdialenosťou f = 40cm treba umiestniť predmet, aby sme dostali prevrátený obraz 4x väčší, ako predmet?

 • 5 cm
  7%
 • 25 cm
  9%
 • 50 cm
  7%
 • 75 cm
  72%
 • 100 cm
  6%

Počet hlasov: 90

Správna odpoveď: 50 cm

Riešenie: Zrkadlá, pr. 6

Do akej vzdialenosti dokáže ľudské oko rozlišovať dva body od seba vzdialené 1 m ?

 • 3,44 m
  6%
 • 34,4 m
  20%
 • 344 m
  54%
 • 3440 m
  15%
 • 34400 m
  6%

Počet hlasov: 107

Správna odpoveď: 3440 m

Riešenie: Optické prístroje, pr. 3


Aký vysoký je strom, ktorý vrhá na zem tieň dlhý 36 m, ak výška Slnka je α = 24°.

 • 6 m
  4%
 • 12 m
  9%
 • 16 m
  83%
 • 20 m
  1%
 • 24 m
  3%

Počet hlasov: 101

Správna odpoveď: 16 m

Riešenie: Optika, pr. 5

Na dne potoka hlbokého 32cm leží kameň. Chlapec sa ho chce dotknúť palicou, ktorú drží nad hladinou pod uhlom 45°. V akej vzdialenosti od kameňa sa dotkne po ponorení palice dna potoka?

 • trafí kameň
  44%
 • 6 cm
  8%
 • 8,5 cm
  34%
 • 12 cm
  7%
 • 15,6 cm
  6%

Počet hlasov: 108

Správna odpoveď: 12 cm

Riešenie: Odraz a lom svetla, pr. 10


Pri štiepení jedného jadra uránu sa uvoľní 200MeV energie. Akú hmotnosť by muselo mať čierne uhlie s výhrevnosťou 3.107J.kg, aby sa získala rovnaká energia ako pri štiepení 1kg uránu?

 • 27,33 kg
  19%
 • 2733 kg
  6%
 • 27,33 ton
  7%
 • 273,3 ton
  10%
 • 2733 ton
  57%

Počet hlasov: 68

Správna odpoveď: 2733 ton

Riešenie: Atómové jadro, pr. 9

Do triedy chodí 30 chlapcov a istý počet dievčat. Maturít sa zúčastní 28 chlapcov a všetky dievčatá, čo je 95% všetkých žiakov. Koľko dievčat je v triede?

 • 8
  6%
 • 10
  89%
 • 12
  2%
 • 14
  1%
 • 16
  1%

Počet hlasov: 152

Správna odpoveď: 10

Riešenie: Matematika – slovné úlohy, pr. 4


V atómovej bombe, ktorú zvrhli Američania na Hirošimu bola nálož 44,5 kg uránu.
Aká energia sa pri tom uvoľnila?

 • 3,24x1010 J
  7%
 • 3,24x1012 J
  20%
 • 3,24x1014 J
  54%
 • 3,24x1016 J
  11%
 • 3,24x1018 J
  9%

Počet hlasov: 46

Správna odpoveď: 3,24x1016 J

Riešenie: Atómové jadro, pr. 6

Kozmická loď sa pohybuje vzhľadom k Zemi rýchlosťou 12 000 km/s. Ako dlho trvá pre pozorovateľa v kozmickej lodi dej, ktorý prebieha na Zemi 1 hodinu?

 • 1 hodinu
  84%
 • 1 hod. a 3 sek.
  9%
 • 1 hod. a 5 sek.
  2%
 • 1 hod. a 7 sek.
  2%
 • 1,5 hodiny
  3%

Počet hlasov: 93

Správna odpoveď: 1 hodina a 3 sekundy

Riešenie: Špeciálna teória relativity, pr.  7


Koľko ampérovú poistku treba zapojiť na ochranu elektrického vedenia, v ktorom pri napätí 220V je paralelne zapojených 10 žiaroviek 100W/220V?

 • 3A
  62%
 • 5A
  13%
 • 7A
  6%
 • 10A
  15%
 • 12A
  4%

Počet hlasov: 79

Správna odpoveď: 5A

Riešenie: Práca a výkon elektického prúdu, pr. 5

Ak jablko s objemom 1dm3 rozrežeme na dve časti dostaneme polovicu, ak túto polovicu opäť rozrežeme na dve časti dostaneme 1/4. Koľkokrát treba takto deliť jablko, až sa dostaneme na jeho najmenšiu ďalej nedeliteľnú časť – atóm?

 • 9x
  6%
 • 90x
  55%
 • 900x
  12%
 • 9000x
  27%

Počet hlasov: 117

Správna odpoveď: 90x

Riešenie: Zaujímavosti v matematike – Delenie jablka


Približne akú elektrickú kapacitu má naša Zem?

 • 512 μF
  4%
 • 614 μF
  3%
 • 709 μF
  14%
 • 1009 μF
  79%

Počet hlasov: 71

Spávna odpoveď: 709 μF

Riešenie: Kapacita vodiča, pr. 5

Akú najväčšiu dĺžku môže mať železný drôt zavesený vo vertikálnej polohe, aby sa nepretrhol pôsobením vlastnej tiaže?

 • 2128 m
  14%
 • 3648 m
  7%
 • 4104 m
  14%
 • 5268 m
  6%
 • 6234 m
  59%

Počet hlasov: 138

Správna odpoveď: 4104 m

Riešenie: Deformácia pevných látok, pr. 6


Rýchlik idúci rýchlosťou 90 km/h má zabrzdiť tak, aby sa rovnomerne spomaleným pohybom zastavil na vzdialenosti 1 km. Po akom čase zastaví?

 • 60 s
  15%
 • 80 s
  9%
 • 100 s
  17%
 • 120 s
  53%
 • 200 s
  6%

Počet hlasov: 81

Správna odpoveď: 80 s

Riešenie:  Fyzikálny význam derivácie, pr. 4

Vypočítajte strednú kvadratickú rýchlosť molekuly kyslíka O2 pri teplote O°C

 • 248 m/s
  20%
 • 382 m/s
  54%
 • 461 m/s
  13%
 • 512 m/s
  7%
 • 624 m/s
  6%

Počet hlasov: 70

Správna odpoveď: 461 m/s

Riešenie: Ideálny plyn, pr. 2


V 16 fľašiach sú minerálky. Vieme, že v 10 je Slatina a v 6 je Baldovská. Aká je pravdepodobnosť, že medzi 4 náhodne vybratými fľašami sú 2 Slatiny a 2 Baldovaké?

 • 17%
  7%
 • 24%
  53%
 • 32%
  10%
 • 37%
  23%
 • 43%
  7%

Počet hlasov: 113

Správna odpoveď: 37%

Riešenie: Pravdepodobnosť, pr. 9

Povrch kvádra je S = 376 cm2. Pre jeho hrany platí a:b:c = 3:4:5. Aký je jeho objem?

 • 360 cm3
  11%
 • 380 cm3
  4%
 • 420 cm3
  4%
 • 480 cm3
  77%
 • 520 cm3
  4%

Počet hlasov: 179

Správna odpoveď: V = 480 cm3

Riešenie: Kocka, kváder, hranol a valec, pr. 7


Vodič prešiel 25 km úsek diaľnice, kde je max. povolená rýchlosť 110 km/h, za 12 minút. Prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť?

 • áno
  86%
 • nie
  14%

Počet hlasov: 167

Správna odpoveď: áno

Riešenie: Kinematika, pr. 2

Strela s hmotnosťou 10 g je vystrelená rýchlosťou 800 m/s z pušky s hmotnosťou 4 kg. Vypočítajte spätnú rýchlosť pušky.

 • 1 m/s
  3%
 • 1,5 m/s
  6%
 • 2 m/s
  27%
 • 2,5 m/s
  57%
 • 3 m/s
  3%
 • 3,5 m/s
  4%

Počet hlasov: 130

Správna odpoveď: 2 m/s

Riešenie: Dynamika, pr. 16


V stene nádoby naplnenej pivom je otvor v hĺbke 45 cm od okraja. Nádoba stojí na okraji stola tak, že otvor je vo výške 80 cm nad podlahou. V akej vzdialenosti od okraja stola dopadne pivo, ak sa otvor otvorí?

 • 0,6 m
  66%
 • 0,8 m
  5%
 • 1 m
  1%
 • 1,2 m
  22%
 • 1,4 m
  3%
 • 1,6 m
  3%

Počet hlasov: 76

Vzdialenosť dopadu vodného lúča je d = 1,2 m.

Riešenie: Hydrodynamika, pr. 9

Aký je tlak vody na dno Mariánskej priekopy?

 • 90 MPa
  6%
 • 113 MPa
  81%
 • 170 MPa
  9%
 • 210 MPa
  4%

Počet hlasov: 77

Správna odpoveď: 113 MPa

Riešenie: Hydrostatika, pr. 3


V akom pomere sú kinetické energie dvoch gúľ, ak druhá má 2-krát väčšiu hmotnosť a 4-krát väčšiu rýchlosť ako prvá?

 • 1 : 8
  16%
 • 1 : 16
  51%
 • 1 : 32
  25%
 • 1 : 64
  4%
 • 1 : 128
  3%

Počet hlasov: 183

Kinetické energie sú v pomere 1 : 32

Riešenie: Energia, pr. 3

Lietadlo letí vo výške 320m nad morom rýchlosťou 180 km/h. Loď sa pohybuje rýchlosťou 36 km/h. V akej vzdialenosti od lode musí posádka lietadla uvoľniť bombu, aby táto trafila loď, ak lietadlo letí oproti lodi?

 • 160 m
  7%
 • 320 m
  11%
 • 480 m
  76%
 • 520 m
  4%
 • 660 m
  3%

Počet hlasov: 119

Správna odpoveď: 480 metrov

Riešenie: Pohyby v homogénnom gravitačnom poli, pr. 7b)


Lopta vrhnutá zvisle nahor sa vrátila do miesta vrhu za čas 2 s.
Do akej výšky vystúpila?

 • 3 m
  28%
 • 5 m
  61%
 • 7 m
  5%
 • 9 m
  6%

Počet hlasov: 168

Lopta vystúpila do výšky 5 m.

Riešenie: Pohyby v homogénnom gravitačnom poli, pr. 5

Akou veľkou silou pôsobí Mesiac na 1 kubický meter morskej vody (ρ = 1013 kg.m -3) na povrchu Zeme.

 • 0,001 N
  4%
 • 0,034 N
  74%
 • 0,5 N
  18%
 • 1 N
  1%
 • 5,2 N
  3%

Počet hlasov: 77

Mesiac priťahuje 1 m3 morskej vody silou asi 0,034 N.

Riešenie: Gravitačný zákon, pr. 1


Sekundová ručička hodiniek je o tretinu dlhšia ako minútová. V akom pomere sú rýchlosti ich koncových bodov?

 • 1:3
  11%
 • 3:4
  62%
 • 1:80
  14%
 • 1:120
  6%
 • 1:200
  7%

Počet hlasov: 99

Správna odpoveď: 1:80

Riešenie: Kinematika, pr. 12

Strany pravouhlého trojuholníka tvoria aritmetickú postupnosť. Dlhšia odvesna má 24 cm. Vypočítajte obvod trojuholníka.

 • 54 cm
  15%
 • 68 cm
  2%
 • 72 cm
  80%
 • 76 cm
  2%
 • 82 cm
  2%

Počet hlasov: 129

Správna odpoveď: 72 cm

Riešenie: Aritmetická postupnosť, pr. 7


Na koľko % úrok treba uložiť 10.000 Є, aby sme po piatich rokoch mali na účte 25.000 Є?

 • 15 %
  6%
 • 20 %
  61%
 • 25 %
  8%
 • 30 %
  20%
 • 35 %
  5%

Počet hlasov: 127

Správna odpoveď: 20%

Riešenie: Geometrická postupnosť, pr. 9

Zistite súčet prirodzených čísiel 1+2+3+4+5+...+100.

 • 4500
  5%
 • 5000
  4%
 • 5050
  86%
 • 5100
  2%
 • 6200
  3%

Počet hlasov: 184

Správna odpoveď: 5050

Riešenie: Aritmetická postupnosť, pr. 8


Na schodišti vysokom 3,6 m sa zväčšil počet schodov o 3, preto výška schodu sa zmenšila o 4 cm. Koľko schodov má schodište?

 • 13
  9%
 • 15
  7%
 • 17
  5%
 • 18
  73%
 • 19
  2%
 • 20
  4%

Počet hlasov: 82

Správna odpoveď:
Schodov je 15, každý má výšku 0,24 m.

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 17

Vypočítajte objem valca, ktorého polomer je o 2 cm kratší ako výška a povrch má 704 cm2.

 • 1100 cm3
  13%
 • 1260 cm3
  68%
 • 1385 cm3
  10%
 • 1410 cm3
  3%
 • 1535 cm3
  7%

Počet hlasov: 72

Správna odpoveď: 1385 cm3

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 22


Murár postaví múr za 30 hodín. Dvaja učni by ten istý múr postavili každý za 40 hodín. Za koľko hodín postavia múr spoločne?

 • 6
  2%
 • 10
  0%
 • 12
  33%
 • 18
  0%
 • 24
  65%

Počet hlasov: 51

Správna odpoveď: 12 hodín

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 6

Ak vynásobíme dvojciferné číslo súčtom jeho číslic, dostaneme súčin 1666. Počet desiatok daného čísla je o 1 väčší než počet jednotiek. Ktoré je to číslo?

 • 64
  2%
 • 72
  5%
 • 86
  2%
 • 98
  88%
 • 102
  2%

Počet hlasov: 41

Správna odpoveď: 98

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 18


Ktorý x-uholník má 54 uhlopriečok?

 • 6-uholník
  59%
 • 8-uholník
  6%
 • 10-uholník
  0%
 • 12-uholník
  29%
 • 14-uholník
  6%

Počet hlasov: 17

Správna odpoveď: 12

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 12

Koľko chlapcov súťažilo, ak štvrtina súťažiacich bola v cieli pred Jankom a dve tretiny za ním?

 • 6
  5%
 • 8
  3%
 • 10
  0%
 • 12
  92%
 • 14
  0%

Počet hlasov: 37

Správna odpoveď: 12

Riešenie: Slovné úlohy, pr. 3


Ako si prišiel na túto web stránku?

 • Google
  65%
 • Zoznam.sk
  2%
 • Centrum.sk
  5%
 • Atlas.sk
  0%
 • Azet.sk
  2%
 • Naj.sk
  2%
 • Surf.sk
  0%
 • E-katalog.sk
  0%
 • Pozri.sk
  2%
 • iný vyhľadávač/katalóg
  7%
 • poradil mi známy
  14%

Počet hlasov: 43
Akú budeš mať známku z matematiky?

 • jednotku
  41%
 • dvojku
  23%
 • trojku
  10%
 • štvorku
  10%
 • budem bojovať!
  16%

Počet hlasov: 69