sk|cz|

Interesting facts

V tejto kapitole nájdete zaujímavé a vtipné príklady. Na ich počítanie je treba jedine základné znalosti chémie, zdravý sedliacky rozum, kalkulačku a chuť zabaviť sa.


1. Vaša spoločenská norma je 0,5 l vína, ktoré obsahuje v priemere 12% v/v (9,6% w/v) alkoholu. Dostanete sa do partie, v ktorej sa pije výhradne tvrdé. Aká bude spoločenská norma pre Whisky (40% v/v; 32% w/v). Výslednú hodnotu prepočítajte na bežné dávky- deci, poldeci, malá, veľká.

Riešenie:

100 ml vína obsahuje podľa zadania 9,6 gramov čistého alkoholu. Z toho vyplýva, že 500 ml vína bude obsahovať päťkrát viac, teda 9,6 x 5= 48 gramov etanolu.

V 100 ml whisky...........32 g etanolu

V x ml whisky....….........48 g etanolu

zaujmavosti-1

Moja spoločenská norma je teda 1 veľká a 1 malá Whisky.


2. Penzista sa dočítal, že limitované množstvo alkoholu je zdraviu prospešné. Tak začal popíjať denne 0,3 l Whisky (40% v/v; 32% w/v) a 1l piva (10% pivo obsahuje priemerne 3,2% w/v alkoholu, resp. 4% v/v), ale začal priberať...

  • a) O koľko musí znížiť dávky jedla (prepočítané na dennú energetickú spotrebu 2000 Kcal), aby nepribral?
  • b) Denná dávka, ktoré nepoškodzuje pečeň, je u zdravého muža 60 g. U 80-ročného dôchodcu sa dá odhadovať na 30 g. Je množstvo alkoholu, ktoré dotyčný konzumuje, pre pečeň bezpečné? Ak nie, vypočítajte koľkokrát prevyšuje konzumované množstvo bezpečnú dávku.
  • c) Koľko 10% piva môže vypiť uvedený dôchodca, aby nedošlo k poškodeniu pečene?

Poznámka: Využiteľná energia pre etanol- 7 Kcal na gram alkoholu

Riešenie:

a) Penzista vypil

300 ml Whisky, teda prijal (3x 32) = 96 gramov alkoholu, čo zodpovedá (96 x 7)= 672 Kcal

1000 ml piva, teda (10 x 3,2 x 7) = 224 Kcal

Spolu 672 + 224 = 896 Kcal- to je približne 1000 Kcal.

Penzista musí znížiť dávky jedla približne o polovicu.

b) Celkové množstvo prijatého alkoholu z Whisky a z piva je (3 x 32 + 10 x 3,2)= 128 g alkoholu.

x= 128/30 = 4,27

Penzista konzumuje nebezpečné množstvo alkoholu, ktoré 4,27 krát prevyšuje bezpečnú dávku.


c) Primeraná dávka je 30 g alkoholu denne, 100 ml piva obsahuje 3,3 g alkoholu. Teda:

3,2 g etanolu ................100 ml piva

30 g etanolu ......……..........x ml piva

zaujmavosti-2

Penzista môže vypiť denne necelé 2 veľké pivá bez poškodenia pečene.


3. Koľko 10% piva musí vypiť bezdomovec aby pokryl svoju dennú energetickú spotrebu 2000 Kcal? 10% pivo obsahuje priemerne 3,2% w/v alkoholu (4% v/v) a okolo 3% zvyškovej maltózy.

Využiteľná energia pre jednotlivé zložky potravy:

  • 4 Kcal na gram proteínu
  • 4 Kcal na gram sacharidu
  • 9 Kcal na gram tuku
  • 7 Kcal na gram alkoholu

Riešenie:

100 ml piva obsahuje 3,2 gramu etanolu a 3 gramy maltózy. To predstavuje (3,2 x 7 + 3 x 4)= 34,4 Kcal. Denná dávka je 2000 Kcal, preto

zaujmavosti-3

 Bezdomovec musí vypiť takmer 12 veľkých pív.


4.Približne 70% ľudského tela je dostupné alkoholu. Úplná resorpcia alkoholu sa dosiahne asi po 1 hodine od konzumácie. Aká bude koncentrácia alkoholu v krvi u 70 kg vážiaceho človeka, ktorý vypije 0,5 l 10% piva (obsahuje 3,2% w/v; 4% v/v alkoholu) po jednej hodine?

Pozn. 1 pivo 10% má 0,33 promile pri 70kg človeku

Riešenie:

1 pivo má 0,33 promile, teda 3,3% (w/v), čo predstavuje 3,3 g na 100 ml

Koncentrácia alkoholu v krvi bude teda 3,3%.


5. Rýchlosť odbúravania etanolu je u zdravého človeka asi 0,15 promile za hodinu. Opitý politik (80 kg) spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Avšak tvrdil, že vypil pred hodinou tri deci Orešanského (12% v/v; 9,6% w/v). V krvi mu namerali 1 promile alkoholu. Hovoril pravdu? Koľko toho v skutočnosti musel vypiť? (akákoľvek podobnosť so skutočnou udalosťou je čisto náhodná!)

Pozn. deci vína má 0,2 promile u 70 kg človeka

Riešenie:

Po jednej hodine namerali politikovi 1 promile. Ak započítame aj 0,15 promile, ktoré sa za tú hodinu stihlo odbúrať, potom:

100 ml..……..............0,2 promile

   x ml....................1,15 promile

zaujmavosti-5

Politik musel vypiť aspoň 6 deci vína.