sk|cz|

Lenses

1. Vysvetlite vytváranie obrazu šošovkami.

Riešenie:

fyzika-sosovky-1r.gif 


2.

Určite ohniskovú vzdialenosť šošoviek, ak ich optická mohutnosť je:

  • a) φ = 2D
  • b) φ = -12D

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-sosovky-2.gif

Ohnisková vzdialenosť šošoviek je 0,5m a –8,3cm.


3.

Určite optickú mohutnosť dvojvypuklej šošovky s r1 = r2 = 0,4m vyrobenej z kamennej soli (n2 = 1,537) vo vzduchu (n1 = 1) a v sírouhlíku(n1 = 1,609)

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-sosovky-3.gif

Optická mohutnosť šošovky vo vzduchu je 2,7D, v sírouhlíku –0,22D.


4.

V akej vzdialenosti od objektívu (spojnej šošovky) treba umiestniť projekčné plátno, aby obraz bol 50 krát zväčšený. Ohnisková vzdialenosť šošovky je f = 10cm. Pre skutočný obraz vytvorený spojkou platí Z < 0.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-sosovky-4.gif

Projekčné plátno treba umiestniť 5,1m od objektívu.


5. Vzdialenosť sviečky od steny je 100cm. V akej vzdialenosti od sviečky (medzi sviečku a stenu) treba umiestniť spojnú šošovku s f = 9cm, aby na stene vznikol ostrý obraz?

Riešenie:

Rozbor:

a = vzdialenosť sviečky od šošovky
á = vzdialenosť šošovky od steny
a + á = 100cm, f = 9cm

fyzika-sosovky-5.gif 

Šošovku treba umiestniť 10cm od sviečky a 90cm od steny (alebo naopak)


6.

Pred spojnou šošovkou je umiestnená sviečka, ktorej plameň je vysoký 5cm. Šošovka vytvorila na tienidle obraz z plameňa, ktorého výška je 15cm. Keď sa sviečka vzdialila od šošovky o 1,5cm, opäť sa na tienidle urobil ostrý obraz s výškou 10cm. Určite ohniskovú vzdialenosť šošovky.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-sosovky-6.gif

Ohnisková vzdialenosť šošovky je f = 9cm.


7.

Tenká sklenená šošovka má vo vzduchu (n = 1) index lomu n1 = 1,7 a optickú mohutnosť φ = 4 D. Akú veľkú optickú mohutnosť bude mať tá istá šošovka ponorená do kvapaliny s indexom lomu n2 = 1,85

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-sosovky-7.gif 

Optická mohutnosť šošovky v kvapaline je φ = 0,5D. Je to spojka.


8.

Na rozptylku dopadá valcovitý zväzok lúčov rovnobežne s optickou osou. Priemer zväzku je 5cm. Na tienidle umiestnenom 20cm za rozptylkou vznikne kruhová škvrna s priemerom 15cm. Určite ohniskovú vzdialenosť rozptylky.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-sosovky-8.gif 

Ohnisková vzdialenosť rozptylky je f = –10cm.


9.

Tenká rozptylka má ohniskovú vzdialenosť 20cm. Pred šošovku postavíme sviečku najprv do vzdialenosti 20cm, potom 30cm od šošovky. Vypočítajte vzájomnú vzdialenosť medzi šošovkou vytvorenými obrazmi plameňa sviečky (f < 0).

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-sosovky-9.gif 

Vzdialenosť obrazov vytvorených rozptylkou je x = 2cm.


10. Vypuklodutá šošovka s indexom lomu 1,6 má optickú mohutnosť φ = 1,25m-1. Z optických plôch ohraničujúcich šošovku má jedna plocha polomer krivosti 120mm. Určite polomer krivosti druhej optickej plochy.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-sosovky-10.gif

  • Ak r1 = 120mm, potom r2 = –160mm.
  • Ak r1 = –120mm, potom r2 = 96mm.