sk|cz|

Optical devices

1. Ktoré optické prístroje poznáte?

Riešenie:

fyzika-opticke-pristroje-1.gif


2.

Pod akým zorným uhlom pozorujeme zo Zeme Mesiac (RM=1738 km, lM=384 493km ) Slnko (RS=695 980 km, lS=149 597 892 km ) τ=zorný uhol pod ktorým pozorujeme polomer Mesiaca alebo polomer Slnka.

Riešenie:

fyzika-opticke-pristroje-2r.gif

Mesiac pozorujeme pod zorným uhlom 31‘, Slnko pod uhlom 32‘.


3.

Do akej vzdialenosti dokáže ľudské oko rozlišovať dva body od seba vzdialené 1m?

Riešenie:

Rozbor:

y = 1m, oko rozlíši dva body ak platí τ je najmenej 1‘, x = ?

 fyzika-opticke-pristroje-3.gif

Ľudské oko dokáže rozlíšiť od seba dva body do vzdialenosti x = 3440m


4.

Aká je najväčšia a najmenšia hodnota ohniskovej vzdialenosti šošovky, ktorú môžeme použiť ako lupu? Lupou sa dá dosiahnuť uhlové zväčšenie.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-opticke-pristroje-4.gif

Najväčšia ohnisková vzdialenosť lupy je 0,25m, najmenšia 0,0083m.


5.

Ďalekozraké oko má najmenšiu vzdialenosť ostrého videnia 2m.Aké okuliare potrebuje?

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-opticke-pristroje-5.gif 

Ďalekozraké oko potrebuje spojku s optickou mohutnosťou Ф = 3,5 D.


6.

Určite zväčšenie mikroskopu s ohniskovou vzdialenosťou objektívu 4mm, okuláru 4cm, ktorého optický interval je 16cm.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-opticke-pristroje-6.gif 

Mikroskop zväčšuje 250 krát.


7. Mikroskop má zväčšenie γ = 320 a ohniskovú vzdialenosť objektívu 5mm a okuláru 2,5cm. Určite vzdialenosť medzi objektívom a okulárom l a dĺžku tubusu L.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-opticke-pristroje-7.gif 

Vzdialenosť medzi objektívom a okulárom je l = 19cm. Dĺžka tubusu je L = 22cm.


8.

Aké šošovky sú potrebné na zostavenie Keplerového ďalekohľadu, ak objektív a okulár sú od seba vzdialené 80cm a ak ďalekohľad zväčšuje 19 krát?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-opticke-pristroje-8.gif

Keplerov ďalekohľad má objektív spojku s f1 = 76cm a okulár s f2 = 4cm.


9. Vzdialenosť objektívu a okuláru Galileiho ďalekohľadu je 38cm. Zväčšenie ďalekohľadu je 20. Určite ohniskovú vzdialenosť objektívu a okuláru.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-opticke-pristroje-9.gif

Ohnisková vzdialenosť objektívu je f1 = 36,2cm, okuláru f2 = 1,8cm.


10.

V ďalekohľade s ohniskovou vzdialenosťou objektívu f1 = 100cm a okuláru f2 = 10cm pozorujeme vežu vysokú 40m. Jej obraz v ďalekohľade má výšku 4cm. Ako ďaleko je veža? (d = 25cm).

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-opticke-pristroje-10.gif

Veža je od ďalekohľadu vzdialená 2,5km.