sk|cz|

Magnetic induction

1.

Vysvetlite fyzikálnu veličinu „stacionárne magnetické pole“ a jeho charakteristiky.

Riešenie:

Stacionárne magnetická pole je časovo nepremenné, konštantné magnetické pole. Vzniká okolo nepohybujúceho permanentného magnetu alebo okolo nepohybujúceho vodiča, ktorým prechádza konštantný elektrický prúd. Znázorňuje sa magnetickými indukčnými čiarami(MIČ)

fyzika-magneticka-indukcia-1.gif


2.

Vodičom, ktorý je umiestnený v homogénnom stacionárnom magnetickom poli kolmo k smeru indukčných čiar a má aktívnu dĺžku 5cm, prechádza prúd 25A. Magnetické pole pôsobí na vodič silou 50mN. Určite veľkosť magnetickej indukcie.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-2.gif

 Magnetická indukcia poľa je B = 40mT


3.

Na priamy vodič dĺžky 10cm, ktorým prechádza prúd 2A pôsobí v homogénnom magnetickom poli s magnetickou indukciou 0,2T sila 20mN. Určite uhol, ktorý zviera vodič so smerom magnetických indukčných čiar.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-3.gif 

Uhol, ktorý zviera vodič so smerom magnetických indukčných čiar je 300.


4.

Vodič, ktorým prechádza prúd 1A a ktorý má obsah priečneho rezu 1mm2 sa pohybuje v homogénnom magnetickom poli so stálym zrýchlením 2m.s–2 kolmo na smer indukčných čiar. Hustota látky z ktorej je vodič zhotovený je 2500kg.m3. Určite veľkosť magnetickej indukcie.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-4.gif 

Magnetická indukcia má veľkosť B = 5 mT.


5.

Na priamy vodič, ktorý zviera s indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa uhol α1 = 900 a pôsobí o 0,134N väčšia sila, ako keď zvieral uhol α2 = 600. Určite magnetickú indukciu poľa, ak účinná dĺžka vodiča je l = 12,5cm a prechádza ním prúd 10A.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-5.gif 

Magnetická indukcia poľa je B = 0,8T.


6.

Aký elektrický prúd prechádza veľmi dlhým priamym vodičom, ak veľkosť magnetickej indukcie vo vzdialenosti 20cm od vodiča je 20μT.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-6.gif 

Veľmi dlhým priamym vodičom prechádza prúd I = 20A.


7.

Akú magnetickú indukciu má magnetické pole solenoidu s dĺžkou 20cm so 400 závitmi, ak prúd prechádzajúci solenoidom je 5A? Aký priemer má drôt, z ktorého je solenoid navinutý, ak jednovrstvové vinutie má závity tesne vedľa seba?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-magneticka-indukcia-7.gif

  • Magnetické pole solenoidu má magnetickú indukciu B = 4π.10-3T.
  • Priemer drôtu je d = 0,1mm.

8.

Priamy vodič s prúdom I zvieral s indukčnými čiarami homogénneho magnetického poľa uhol α. Po zmene polohy zviera vodič s indukčnými čiarami uhol α +180. Veľkosť sily pôsobiacej na vodič sa pri tom zväčšila o 20%. Určite uhol α.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-magneticka-indukcia-8.gif 

Uhol α = 510.