sk|cz|

Nomenclature of inorganic compounds

Pre správne určovanie chemických názvov zlúčenín je potrebné poznať názvy prvkov, z ktorých sa molekula skladá, typ molekuly, ktorú chceme pomenovať a oxidačné čísla prvkov. Na základe oxidačných čísel vieme následne priradiť správne prípony pri tvorení názvu molekúl.