sk|cz|

Mathematics - priklady.eu

FULL TRANSLATION COMING SOON ...

Problems were chosen from more then 40 years lasting practice of a math and physics teacher. This site‘s content should inspire your studies and help you to prepare for your university studies. Many of them were chosen from Slovak and Czech collections of mathematical and physical problems for high schools as well as materials propagated by Slovak universities. 


Bibliography:

 • Hanula M.: Vzdelávací štandard s exemiplifikačnými úlohami z matematiky, SPU Bratislava, 2001
 • Peller F. a kol.: Matematika. Podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na EU. Ekonom 1998
 • Hricišáková D. a kol. : Zbierka príkladov z matematiky. Požiadavky k prijímacím skúškam na TU v Trenčíne. Trenčín 2000.
 • Richtariková S., Kyselová D. : Matematika. Enigma 2000
 • Metodické pokyny z matematiky na prijímacie skúšky SF VST Košice
 • Kolektiv : Zbierka maturitných úloh z matematiky, SPŠ Snina 1996
 • Vlachynsky Z. a kol. : Zbierka riešených úloh z geometrie. SPN Bratislava 1969
 • Benda, P.: Zbierka maturitných úloh z matematiky, Bratislava: SNP 1967
 • Bydžovský, B. : Úvod do analytickej geometrie, Praha : NČSAV 1956
 • Bronštein , I.N. : Sprievodca po matematike, Moskva 1956
 • Eliaš, J. :Zbierka úloh z vyššej matematiky, Bratislava :ALFA 1966
 • Gohler, W. : Lexikón vyššej matematiky, Bratislava : ALFA 1991
 • Gellert, W. : Kleine Enzyklopädie Mathematik, Leipzig : 1970
 • Havlíček, K. : Integrální počet pro začátečníky, Praha : SNLT 1963
 • Hlaváček, A : Zbierka riešených príkladov z vyššej matematiky, Bratislava : SPN 1966
 • Jarník, V. : Diferenciální počet I., Praha : NĆSAV 1955
 • Jarník, V.: Úvod do počtu integrálního, Praha : 1954
 • Križalkovič, K. : Riešené úlohy z modernej matematiky, Bratislava : ALFA 1974
 • Mařík, R., Tihlařiková ,M.: Matematické výpočty online
 • Medek, V. : Repetitórium stredoškolskej matematiky, Bratislava : ALFA 1975
 • Minorský, V.P. : Zborník úloh z vyššej matematiky, Moskva 1964
 • Sitárová, E. : Skúšky na vysoké školy (M-F), Bratislava : SPN 1992
 • Vicovský, K. : Matematika pre 3.roč SPŠ, Bratislava : SPN 1965
 • Matematické výpočty online was used for drawing graphs

 

These books will provide you with a much wider selection of examples and problems. Hope you‘ll have a nice time solving it. Please don‘t forget that mathematics is the language of nature. 

Who wants to understand the nature, has to understand the mathematics first.

Mgr. Roman Hesteric