sk|cz|

Capacity Driver

1.

Vysvetlite pojem „kapacita vodiča“!

Riešenie:

fyzika-kapacita-vodica-1.gif


2.

Odvoďte rozmer fyzikálnej jednotky farad = F. Ukážte, že platí : C2.N-1.m-2 = F.m-1

Riešenie:

 fyzika-kapacita-vodica-2.gif

Tým sme ukázali, že 1F = A2.kg-1.m-2.s4 a že platí C2.N-1.m-2 = F.m-1


3.

Vypočítajte kapacitu platňového kondenzátora, ktorý je zložený z 11 platní o rozmeroch 3cm, 2cm, ak vzdialenosť platní od seba je 0,2mm. Izolátor medzi platňami je sľuda, ktorej εr = 6. Medzi 11 platňami je 10 medzier.

Riešenie:

Rozbor:

S = a.b = 3cm.2cm = 6cm2 = 6.10-4m2,  l = 2.10-4m,  εr = 6, ε0 = 8,854.10-12C2.N-1.m2

fyzika-kapacita-vodica-3.gif 

Kapacita kondenzátora je C‘ = 1594 pF.


4.

Aké je napätie medzi doskami vzduchového kondenzátora s dvoma štvorcovými doskami o strane 10cm, vzdialenými od seba 2cm, ak jeho náboj je 8,854.10–3μC

Riešenie:

Rozbor:

S = a2 = (10cm)2 =100cm2 = 10-2m2,  l = 2.10–2m,  Q = 8,854.10–9C, ε0 = 8,854.10–12F.m-1

fyzika-kapacita-vodica-4.gif


5.

Akú kapacitu má naša Zem?

Riešenie:

Rozbor:

R = 6378 km = 6,378.106m, ε0 = 8,854.10-12F.m-1, εr = 1

fyzika-kapacita-vodica-5.gif 

Kapacita Zeme je C = 709,27 μF