sk|cz|

Mirrors

1. Vysvetlite vytvorenie obrazu pomocou guľového (sférického) zrkadla.

Riešenie:

fyzika-zrkadla-1.gif


2.

Predmet vysoký 7cm stojí kolmo na optickú os vo vzdialenosti 5cm od vrcholu dutého zrkadla s polomerom 4cm. Určite polohu a vlastnosti obrazu.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-zrkadla-2.gif 

Obraz je zmenšený, prevrátený, skutočný a vysoký 3,5cm. Leží 3cm od vrcholu zrkadla.


3.

Predmet vysoký 6,5 cm stojí kolmo na optickú os dutého zrkadla vo vzdialenosti 1cm od vrcholu zrkadla. Polomer zrkadla je 4cm.Určite polohu a vlastnosti obrazu.

Riešenie:

Rozbor:

fyzika-zrkadla-3.gif 

Obraz je zväčšený, vzpriamený, zdanlivý, vysoký 13cm.Vznikne 2cm za zrkadlom.


4.

Duté zrkadlo s polomerom krivosti 1m vytvára zdanlivý obraz 3m za zrkadlom. V akej vzdialenosti pred zrkadlom stojí predmet? Aké je zväčšenie obrazu?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-4.gif

Vzdialenosť predmetu od zrkadla je asi 0,43m. Obraz je zväčšený 7 krát.


5.

Predmet je umiestnený vo vzdialenosti 60cm od vrcholu dutého zrkadla. Určite ohniskovú vzdialenosť zrkadla, ak skutočný obraz predmetu (Z < 0), vytvorený zrkadlom na tienidle je zväčšený 1,5 krát.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-5.gif

Ohniskovú vzdialenosť zrkadla je f = 36cm. Obraz je zväčšený, prevrátený a skutočný.


6.

Kde treba umiestniť pred dutým zrkadlo s ohniskovou vzdialenosťou f = 40cm predmet, aby sme dostali prevrátený obraz 4 krát väčší, ako predmet?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-6.gif

Predmet treba umiestniť do vzdialenosti 50cm pred zrkadlo.


7.

Predmet sa nachádza od dutého zrkadla vo vzdialenosti 1,4m a jeho obraz 0,6m. Určite ohniskovú vzdialenosť zrkadla, jeho polomer krivosti a zväčšenie obrazu.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-7.gif

Ohnisková vzdialenosť zrkadla je f = 042m, polomer krivosti r = 0,84m a zväčšenie Z = –0,43.


8.

Predmet stojí 60cm pred dutým zrkadlom. Ak sa predmet priblíži k zrkadlu o 10cm, zväčší sa vzdialenosť obrazu od zrkadla o 80cm. Aká je ohnisková vzdialenosť zrkadla?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-8.gif

Ohnisková vzdialenosť zrkadla je f1 = 40cm, alebo f2 = 85,7cm.


9. V akej vzdialenosti od vypuklého zrkadla (á < 0, f < 0) treba umiestniť zdroj svetla, aby jeho obraz bol vo vzdialenosti 60 cm od zrkadla? Ohnisková vzdialenosť zrkadla je 90cm.

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-9.gif

Zdroj svetla treba umiestniť 180cm od zrkadla.


10. Človek sa pozerá na postriebrenú guľu ( á < 0, f < 0) s polomerom 0,3m, ktorá je od neho vzdialená 0,25m. V akej vzdialenosti od pozorovateľa sa nachádza jeho obraz?

Riešenie:

Rozbor:

 fyzika-zrkadla-10.gif

Jeho obraz sa nachádza vo vzdialenosti x = 34,375 cm od pozorovateľa.