sk|en|

Matematika - příklady.eu

Spřátelené matematické weby:

Matematika - souhrn celé středoškolské matematiky, od důkazů až po integrály


Příklady vznikly během mé více než 40 roční pedagogické praxe. Příklady by vás mohli inspirovat při vašem středoškolském studiu a také při přípravě na vysoké školy.  Úkoly jsem vybral z různých slovenských středoškolských učebnic a matematických sbírek. Také z materiálů, které vydávají některé slovenské vysoké školy jako pomůcku k přijímacím zkouškám.

Jde zejména o tyto publikace:

 • Hanula M.: Vzdelávací štandard s exemiplifikačnými úlohami z matematiky, SPU Bratislava, 2001
 • Peller F. a kol.: Matematika. Podklady na prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium na EU. Ekonom 1998
 • Hricišáková D. a kol. : Zbierka príkladov z matematiky. Požiadavky k prijímacím skúškam na TU v Trenčíne. Trenčín 2000.
 • Richtariková S., Kyselová D. : Matematika. Enigma 2000
 • Metodické pokyny z matematiky na prijímacie skúšky SF VST Košice
 • Kolektiv : Zbierka maturitných úloh z matematiky, SPŠ Snina 1996
 • Vlachynsky Z. a kol. : Zbierka riešených úloh z geometrie. SPN Bratislava 1969
 • Benda, P.: Zbierka maturitných úloh z matematiky, Bratislava: SNP 1967
 • Bydžovský, B. : Úvod do analytickej geometrie, Praha : NČSAV 1956
 • Bronštein , I.N. : Sprievodca po matematike, Moskva 1956
 • Eliaš, J. :Zbierka úloh z vyššej matematiky, Bratislava :ALFA 1966
 • Gohler, W. : Lexikón vyššej matematiky, Bratislava : ALFA 1991
 • Gellert, W. : Kleine Enzyklopädie Mathematik, Leipzig : 1970
 • Havlíček, K. : Integrální počet pro začátečníky, Praha : SNLT 1963
 • Hlaváček, A : Zbierka riešených príkladov z vyššej matematiky, Bratislava : SPN 1966
 • Jarník, V. : Diferenciální počet I., Praha : NĆSAV 1955
 • Jarník, V.: Úvod do počtu integrálního, Praha : 1954
 • Križalkovič, K. : Riešené úlohy z modernej matematiky, Bratislava : ALFA 1974
 • Mařík, R., Tihlařiková ,M.: Matematické výpočty online
 • Medek, V. : Repetitórium stredoškolskej matematiky, Bratislava : ALFA 1975
 • Minorský, V.P. : Zborník úloh z vyššej matematiky, Moskva 1964
 • Sitárová, E. : Skúšky na vysoké školy (M-F), Bratislava : SPN 1992
 • Vicovský, K. : Matematika pre 3.roč SPŠ, Bratislava : SPN 1965
 • Na kreslenie grafov bola využitá stránka „Matematické výpočty online

 

V těchto publikacích naleznete i další zajímavé příklady. Do jejich řešení vám přeji hodně trpělivosti a úspěchů. Nezapomeňte, že matematika je jazyk přírody.

Kdo chce rozumět přírodě musí rozumět matematice.

Mgr. Roman Hesteric