sk|en|

Trigonometrické výrazy

1.Zjednodušte výraz:

trigonometria4
Řešení:
trigonometria4r

2.Zjednodušte výraz:

trigonometria5
Řešení:
trigonometria5r

3.Zjednodušte výraz:

trigonometria6
Řešení:
trigonometria6r

4.Zjednodušte výraz:

(1 + tgx)2 + (1 – tgx)2
Řešení:
trigonometria7r

5.Zjednodušte výraz:

trigonometria8
Řešení:
trigonometria8r

6.Zjednodušte výraz:

trigonometria9
Řešení:
trigonometria9r

7. Řiešte rovnici:

trigonometria10
Řešení:
trigonometria10r

8.Dokažte platnosť identity:

trigonometria11
Řešení:
trigonometria11r

9.Dokažte platnosť identity:

trigonometria12
Řešení:
trigonometria12r

10.Dokažte platnosť identity:

trigonometria13
Řešení:
trigonometria13r

11.Dokažte platnosť identity:

trigonometria14
Řešení:
trigonometria14r

12.Dokažte platnosť identity:

trigonometria15
Řešení:
trigonometria15r