sk|en|

Ludolfovo číslo- Zaujímavá úloha

Predstavme si, že Zem má tvar presnej gule s polomerom r1. Naviňme po obvode Zeme povraz, ktorého dĺžka je O = 2π.r1. Potom povraz na jednom mieste rozrežeme a predĺžime o 1 meter. Platí O+1 = 2π.r2. Ako široká medzera vznikne medzi Zemou a takto predĺženým povrazom? r2 – r1 = ?

zaujmavost 

Medzera je široká 15,9cm.

Aká široká by bola medzera, keby sme predchádzajúci pokus uskutočnili na guliach s rôznymi polomermi? Pretože výraz Δ r nezávisí od obvodu pôvodnej i predĺženej kružnice, bude hrúbka medzery stále rovnaká a to Δ r = 15,9cm.