sk|en|

Parametrické rovnice

1. Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice1
Řešení:
linearne_rovnice1

2.  Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice2
Řešení:
linearne_rovnice2

3.  Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice3
Řešení:
linearne_rovnice3

4.  Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice4
Řešení:
linearne_rovnice4

5. Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice5
Řešení:
linearne_rovnice5

6. Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice6
Řešení:
linearne_rovnice6

7. Řešte a stanovte podmínky:

parametricke_rovnice7
Řešení:
linearne_rovnice7

8. Řešte a proveďte diskusi:

parametricke_rovnice8
Řešení:
linearne_rovnice8

9. Řešte a proveďte diskusi:

parametricke_rovnice9
Řešení:
linearne_rovnice9

10. Řešte a proveďte diskusi:

parametricke_rovnice10
Řešení:
linearne_rovnice10

11. Řešte soustavu a proveďte diskusi:

parametricke_rovnice11
Řešení:
linearne_rovnice11

12. Řešte a proveďte diskusi:

parametricke_rovnice12
Řešení:
linearne_rovnice12