cz|en|

Parametrické rovnice

1. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice1
Riešenie:
linearne_rovnice1

2. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice2
Riešenie:
linearne_rovnice2

3. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice3
Riešenie:
linearne_rovnice3

4. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice4
Riešenie:
linearne_rovnice4

5. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice5
Riešenie:
linearne_rovnice5

6. Riešte a stanovte podmienky:

parametricke_rovnice6
Riešenie:
linearne_rovnice6

7. Riešte a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice7
Riešenie:
linearne_rovnice7

8. Riešte a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice8
Riešenie:
linearne_rovnice8

9. Riešte a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice9
Riešenie:
linearne_rovnice9

10. Riešte a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice10
Riešenie:
linearne_rovnice10

11. Riešte sústavu a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice11
Riešenie:
linearne_rovnice11

12. Riešte a urobte diskusiu:

parametricke_rovnice12
Riešenie:
linearne_rovnice12


Videoprezentácie sú zdieľané z portálu NAUČ SA MATIKU.