cz|en|

Sústavy rovníc

1. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic1
Riešenie:
sustavy_rovnic1

2. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic2
Riešenie:
sustavy_rovnic2

3. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic3
Riešenie:
sustavy_rovnic3

4. V množine RxR riešte, ak y≠0 a súčasne y≠-10:

sustavy_rovnic4
Riešenie:
sustavy_rovnic4

5. V množine RxR riešte, ak x≠y a súčasne y≠-2:

sustavy_rovnic5
Riešenie:
sustavy_rovnic5

6. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic6
Riešenie:
sustavy_rovnic6

7. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic7
Riešenie:
sustavy_rovnic7

8. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic8
Riešenie:
sustavy_rovnic8

9. V množine RxR riešte:

sustavy_rovnic9 
Riešenie:
sustavy_rovnic9


10.V množine  RxR riešte:

sustavy-rovnic-10z.gif

Riešenie:

sustavy-rovnic-10r.gif