cz|en|

Logaritmické rovnice s rôznymi základmi

Pri riešení týchto úloh treba použiť vzorec:

vzorec 

1. Riešte rovnicu:

roznezaklady1zad

Riešenie:
roznezaklady1 


2. Riešte rovnicu:

roznezaklady2zad
Riešenie:
roznezaklady2

3. Riešte rovnicu:

roznezaklady3zad
Riešenie:
roznezaklady3

4. Riešte rovnicu:

roznezaklady4zad
Riešenie:
roznezaklady4


5. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-5z

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-5r.gif


6. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-6z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-6r.gif


7. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-7z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-7r.gif


8. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-8z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-8r.gif


9. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-9z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-9r.gif


10.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-10z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymy-zakladmi-10r.gif


11.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-11-1
Riešenie:
logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-11-2

12.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-12-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-12-2


13.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-13-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-13-2


14.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-14-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-14-2


15.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-15-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-15-2


16.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-16-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-16-2


17.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-17-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-17-2


18.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-18-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-18-2


19.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-19-1.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-19-2.gif


20.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-20-1.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-s-roznymi-zakladmi-20-2.gif