cz|en|

Testy

 1. Algebra, odmocniny
 2. Množiny
 3. Lineárne rovnice
 4. Kvadratické rovnice
 5. Diskusia kvadratickej rovnice
 6. Iracionálne rovnice
 7. Slovné úlohy na kvadratické rovnice a sústavy
 8. Komplexné čísla
 9. Exponenciálne funkcie a rovnice 
 10. Logaritmické rovnice
 11. Logaritmické rovnice II
 12. Trigonometria
 13. Goniometrické rovnice
 14. Kombinatorika
 15. Postupnosti
 16. Trojuholník
 17. Štvoruholníky, kruh
 18. Telesá
 19. Vektory
 20. Priamka v rovine a v priestore
 21. Rovina
 22. Kužeľosečky
 23. Derivácie funkcie
 24. Integrály