cz|en|

Výkon

1. Charakterizujte fyzikálnu veličinu výkon.

Riešenie:

Výkon je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje rýchlosť konania práce.

Výkon P je práca vykonaná za čas.

fyzika-vykon-1a.gif

Účinnosť:

Práca dodaná mechanickej sústave za čas t sa nazýva príkon Pp

Práca vykonaná mechanickou sústavou za čas t sa nazýva výkon P

Platí: P< Pp    Δ P = Pp – P sú straty

fyzika-vykon-1b.gif


2.

Motor výťahu zdvihne rovnomerným pohybom náklad s hmotnosťou 240kg do výšky 36m za 90s.

  • a.) Aký je výkon motora?
  • b.) Aký je jeho príkon, ak η = 96% = 0,96

Riešenie:

Rozbor:

m = 240kg, h = 36m, t = 90s, η = 96%

fyzika-vykon-2.gif 

Motor má výkon P = 960W a príkon Pp = 1000W.


3.

Za aký čas zdvihne rovnomerným pohybom žeriav, ktorého elektromotor má príkon Pp = 9000 W, bremeno hmotnosti 12 ton do výšky 9m, ak účinnosť motora je η = 0,654?

Riešenie:

Rozbor:

Pp = 9000 W, m = 12t = 12 000 kg, h = 9m, η = 0,654

fyzika-vykon-3.gif 

Žeriav zdvihne bremeno za asi 3 minúty a 3 sekundy


4.

Elektromotor, ktorý má príkon 3,5 kW čerpá vodu do výšky 30m. Koľko vody načerpá za 14 hodín, ak η = 60%?

Riešenie:

Rozbor:

Pp = 3,5 kW = 3,5.103W, h = 30m, t = 14 h = 50 400s, η = 60% = 0,6

fyzika-vykon-4.gif 

Za 14 hodín elektromotor načerpá 352,8 ton vody.


5. Turista vystupuje zo Štrbského plesa (1350m n. m.) na Gerlachovský štít (2663m n. m.). Hmotnosť turistu je 68kg, batoh ktorý nesie má hmotnosť 12kg. Aký bol jeho výkon, ak výstup trval 5 hodín?

Riešenie:

Rozbor:

h1 = 1350m, h2 = 2663m, m1 = 68kg, m2 = 12kg, t = 5hod = 18 000s

fyzika-vykon-5.gif 

Výkon turistu bol P = 58,3 W


6. Cyklista vychádza na kopec stálou rýchlosťou. Dĺžka kľuky pedála je 25cm, čas jednej otáčky pedála je 2s, priemerná sila na pedál má veľkosť 150N. Určite priemerný výkon cyklistu!

Riešenie:

Rozbor:

r = 25cm = 0,25m, T = 2s, F = 150N, P = ?

fyzika-vykon-6.gif 

Výkon cyklistu je asi P = 118 W


7.

Štvormotorové reaktívne lietadlo letí priamočiaro vo vodorovnej rovine tak, že každú minútu prejde dráhu 12 km. Každý motor pracuje s výkonom 800 kW. Aká je veľkosť odporovej sily pôsobiacej na lietadlo.

Riešenie:

Rozbor:

t = 1 min = 60s, s = 12 km = 12 000m, P = 800 kW = 800 000W,

4P = P´ = 3 200 000 W

fyzika-vykon-7.gif 

Odporová sila pôsobiaca na lietadlo je F = 16 kN.


8.

Automobil hmotnosti 1,5 tony sa rozbiehal 0,5 minúty pri stálom výkone 22,5 kW. Akú veľkú rýchlosť dosiahol? (Trenie a odpory zanedbajte).

Riešenie:

Rozbor:

m = 1,5 t = 1500 kg, t = 0,5 min. = 30s, P = 22,5 kW = 22 500W

fyzika-vykon-8.gif 

Automobil dosiahol rýchlosť v = 108 km.h-1


9.

Spotreba vody pri činnosti jednej turbíny z hydroelektrárne je 630 m3.s-1. Výkon turbogenerátora je 100 MW pri η = 90%. Určite rozdiel výšok hladín vody na priehrade a pod priehradou!

Riešenie:

Rozbor:

P = 100 MW = 108W, η = 90% = 0,90, ρ = 1000 kg.m-3, h2 –h1 = ?

fyzika-vykon-9.gif 

Rozdiel hladín je 17,6 m


10.

Vlak s hmotnosťou 5.105kg pohybujúci sa rýchlosťou 72 km.h-1 začne brzdiť až zastaví.

  • a.) Koľko tepla vzniklo pri brzdení za predpokladu, že celá práca spotrebovaná na brzdenie sa premenila na teplo?
  • b.) Aký bol výkon brzdiaceho motora, ak brzdenie trvalo 40s?

Riešenie:

Rozbor:

m = 5.105kg, v = 72 km.h-1= 20 m.s-1, t = 40s, Q = ?, P = ?

fyzika-vykon-10.gif 

Pri brzdení vzniklo 100 MJ tepla. Výkon brzdiaceho motora bol 2,5 MW.


11.

Lietadlo má hmotnosť 3 000kg. Za 1 minútu vystúpi do výšky 1 km a dosiahne rýchlosť 180 km.h-1. Určite výkon motora lietadla!

Riešenie:
Rozbor:

m = 3 000kg, h =1 km =1000m, t = 1min = 60 s, v =180km.h-1= 50m.s-1

fyzika-vykon-11.gif

Výkon motora lietadla je P = 560 kW.