cz|en|

Teória čísel

Teória čísel, vyberte položku z menu…

Prirodzené čísla (teda 1, 2, 3, 4, 5, ...) skrývajú oveľa viac, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Kategória zahŕňa základné číselné obory a axiómy na nich definované, ďalej prvočísla, deliteľnosť a hľadanie najmenšieho spoločného násobku a najväčšieho spoločného deliteľa.

  1. Prirodzené, celé, racionálne a reálne čísla (číselné obory, uzavretosť, komutativita, asociativita, distributivita, neutrálny prvok, inverzný prvok)
  2. Deliteľnosť a prvočísla (pravidlá pre deliteľnosť, prvočísla a zložené čísla, testy prvočíselnosti, Základná veta aritmetiky, Eratosthenovo sito)
  3. Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ (príklady a slovné úlohy)
  4. Aritmetické tipy (triky pre urýchlenie sčítania, odčítania, násobenia a umocňovania na druhú spamäti)