cz|en|

Autorské práva k obsahu priklady.eu

<< Späť

Obsah týchto stránok vrátane textov, designu, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporadania je chránený autorským právom.

Tieto materiály je možno používať výhradne pre osobné a nekomerčné účely.

Obsah a akúkoľvek časť týchto stránok je možné uchovávať, upravovať a šíriť len so súhlasom autora, a toto použitie musí obsahovať odkaz na autorské právo autora.

Obsah priklady.eu NIE JE verejným vlastníctvom.

  • smiete-bez obmedzenia využívať funkcie servera obvyklým spôsobom neznemožňujícím používania jeho služieb ostatnými užívateľom.
  • smiete-odkazovať na tento server zo svojich textov, alebo webových stránok formou textového odkazu, napríklad pomocou HTML kódu:
    <a href="http://www.priklady.eu/" title="Príklady z matematiky"> www.priklady.eu </a>

  • nesmiete-smerovať výstupné údaje z tohto servera do vnútorných rámov svojich vlastných, alebo iných internetových stránok ani inak skrývať pôvod dát.
  • nesmiete-citovať texty z tohto servera bez uvedenia odkazu na pôvodný zdroj alebo ich autora.
  • nesmiete-obťažovať ostatných používateľov servera nevyžiadanými reklamnými či inak nevhodnými príspevkami a správami v knihe návštev a v komentároch pod jednotlivými kapitolami.
    •