cz|en|

Test-Elektrický prúd v kovoch

test15

Riešenie:

1A, 2A, 3A, 4A, 5B, 6B, 7B, 8B