cz|en|

Exponenciálne rovnice

1. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice1

2. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice2

3. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice3

4. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice4

5. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice5

6. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice6
Riešenie:
exponencialne_rovnice6

7. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice7
Riešenie:
exponencialne_rovnice7

8. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice8
Riešenie:
exponencialne_rovnice8

9. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice9
Riešenie:
exponencialne_rovnice9

10. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice10
Riešenie:
exponencialne_rovnice10

11. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice1
Riešenie:
exponencialne_rovnice11

12. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice12
Riešenie:
exponencialne_rovnice12

13. V množine R riešte:

2x-1 + 2x-2 +2x-3 = 448
Riešenie:
2x.2-1 +2x.2-2+2x.2-3 = 448
2x.(2-1 + 2-2 + 2-3 ) = 448
exponencialne_rovnice13
exponencialne_rovnice13

14. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice14
Riešenie:
exponencialne_rovnice14

15. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice15
Riešenie:
exponencialne_rovnice15

16. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice16
Riešenie:
exponencialne_rovnice16

17. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice17
Riešenie:
exponencialne_rovnice17

18. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice18
Riešenie:
exponencialne_rovnice18

19. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice19
Riešenie:
exponencialne_rovnice19

20. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice20
Riešenie:
exponencialne_rovnice20

21. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice21
Riešenie:
exponencialne_rovnice21

22. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice22
Riešenie:
exponencialne_rovnice22

23. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice23
Riešenie:
exponencialne_rovnice23

24. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice24
Riešenie:
exponencialne_rovnice24

25. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice25
Riešenie:
exponencialne_rovnice25

26. V množine R riešte:

exponencialne_rovnice26
Riešenie:
exponencialne_rovnice26


27. V množine R riešte:

exponencialne-rovnice-27z

Riešenie:

exponencialne-rovnice-27z


28.V množine R riešte:

exponencialne-rovnice-28z.gif

Riešenie:

exponencialne-rovnice-28r.gif

Rovnici vyhovuje koreň x = ln3.