cz|en|

Kvadratické rovnice

1. Riešte:

kvadraticke_rovnice1
Riešenie:
kvadraticke_rovnice1

2. Riešte:

kvadraticke_rovnice2
Riešenie:
kvadraticke_rovnice2

3. Riešte:

kvadraticke_rovnice3
Riešenie:
kvadraticke_rovnice3rn

4. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice4p
Podmienky:
kvadraticke_rovnice4
Riešenie:
kvadraticke_rovnice4

5. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice5p
Podmienky:
kvadraticke_rovnice5
Riešenie:
kvadraticke_rovnice5

6. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice6p
Podmienky:
kvadraticke_rovnice6
Riešenie:
kvadraticke_rovnice6

7. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice7
Riešenie:
kvadraticke_rovnice7

8. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice8
Riešenie:
kvadraticke_rovnice8

9. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice9
Riešenie:
kvadraticke_rovnice9

10. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice10
Riešenie:
kvadraticke_rovnice10

11. V množine R riešte:

kvadraticke_rovnice11 
Riešenie:
kvadraticke_rovnice11


12.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-12z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-12r.gif


13.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-13z2

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-13-rn 


14.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-14z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-14r.gif


15.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-15z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-15r.gif


16. V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-16z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-16r.gif


17. V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-17z.gif

Riešenie:

 kvadraticke-rovnice-17r2


18. Rovnicu riešte:

  • a) V množine R
  • b) V množine C

kvadraticke-rovnice-18z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-18r.gif


19.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-19z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-19r.gif


20.V množine R riešte:

kvadraticke-rovnice-20z.gif

Riešenie:

kvadraticke-rovnice-20r.gif


Videoprezentácie sú zdieľané z portálu NAUČ SA MATIKU.