cz|en|

Kvadratické nerovnice

1.V množine reálnych čísel R riešte:

kvadraticke_nerovnice1
Riešenie:
kvadraticke_nerovnice1r

2.V množine reálnych čísel R riešte:

kvadraticke_nerovnice2
Riešenie:
kvadraticke_nerovnice2r

3.V množine reálnych čísel R riešte:

kvadraticke_nerovnice3
Riešenie:
kvadraticke_nerovnice3r

4.Nájdite všetky reálne čísla „a“ tak, aby daná rovnica mala kladné riešenie:

kvadraticke_nerovnice4
Riešenie:
kvadraticke_nerovnice4r

5.Určite všetky reálne čísla „m“, pre ktoré má daná rovnica koreň väčší alebo rovný 4:

kvadraticke_nerovnice5
Riešenie:
kvadraticke_nerovnice5r

6.Pre ktoré reálne čísla „a“ sú obidva korene sústavy rovníc záporné ( x<0; y<0 ) ?

kvadraticke_nerovnice6

kvadraticke_nerovnice-6-2 

Riešenie:
kvadraticke_nerovnice6r


7. V množine Z– riešte nerovnicu:

kvadraticke-nerovnice-7z.gif

Riešenie:

kvadraticke-nerovnice-7r.gif


8. V množine R riešte:

kvadraticke-nerovnice-8z.gif

Riešenie:

kvadraticke-nerovnice-8r.gif


9. V množine R riešte:

kvadraticke-nerovnice-9z.gif

Riešenie:

kvadraticke-nerovnice-9r.gif


10. Ktoré prirodzené číslo „x“ vyhovuje nerovnici:

kvadraticke-nerovnice-10z.gif

Riešenie:

kvadraticke-nerovnice-10r.gif

Danej nerovnici vyhovuje prirodzené číslo x = 1


Videoprezentácie sú zdieľané z portálu NAUČ SA MATIKU.