cz|en|

Najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ