cz|en|

Návštevnosť webstránky priklady.eu

 • Za 15 rokov [12.6.2008-12.6.2023] si priklady.eu pozrelo 22 001 960 návštevníkov.
 • Za 15 rokov [12.6.2008-12.6.2023] si priklady.eu pozrelo 22 001 960 návštevníkov.

 • Za 14 rokov [12.6.2008-12.6.2022] si priklady.eu pozrelo 19 851 004 návštevníkov.
 • Za 14 rokov [12.6.2008-12.6.2022] si priklady.eu pozrelo 19 851 004 návštevníkov.

 • Za 12 rokov [12.6.2008-12.6.2020] si priklady.eu pozrelo 15 110 936 návštevníkov.

Za 10 rokov [12.6.2008-12.6.2018] si priklady.eu pozrelo 13 063 176 návštevníkov.

 • Za 11 rokov [12.6.2008-12.6.2019] si priklady.eu pozrelo 13 063 176 návštevníkov.

Za 10 rokov [12.6.2008-12.6.2018] si priklady.eu pozrelo 13 063 176 návštevníkov.

Za posledný rok [12.6.2018-12.6.2019] 1 067 051 používateľov urobilo 1 944 616 návštev.

Za posledný rok [12.6.2018-12.6.2019] 1 067 051 používateľov urobilo 1 944 616 návštev.

 • Za 10 rokov [12.6.2008-12.6.2018] si priklady.eu pozrelo 11 130 613 návštevníkov.

Návštevnosť stránky priklady.eu za 10 rokov

 • Za 9 rokov [12.6.2008-12.6.2017] si priklady.eu pozrelo 9 204 542 návštevníkov. 

ga-2017

 • Za 8 rokov [12.6.2008-12.6.2016] si priklady.eu pozrelo 7 634 842 návštevníkov.

ga-2016

 • Za 7 rokov [12.6.2008-12.6.2015] si priklady.eu pozrelo 5 980 298 návštevníkov.

GA-2015

 • Za 6 rokov [12.6.2008-12.6.2014] si priklady.eu pozrelo 4 464 483 návštevníkov.

ga-2014

 • Za 5 rokov [12.6.2008-12.6.2013] si priklady.eu pozrelo 3 387 652 návštevníkov.

ga-priklady-2013-5

 • Za 4 roky [12.6.2008-12.6.2012] si priklady.eu pozrelo 2 226 627 návštevníkov.

gayear2012

 

 • Za 3 roky [12.6.2008-12.6.2011] si priklady.eu pozrelo 1 292 197 návštevníkov. 
3-roky

 

 

 • Za 2 roky [12.6.2008-12.6.2010] si priklady.eu pozrelo 604 333 návštevníkov. 
ga2008-2010


 

 • Za prvý rok [12.6.2008-12.6.2009] si priklady.eu pozrelo 155 043 návštevníkov.
gayear

 


November 2011 – 101 172 návštev.

ga-100-m 

 

Január 2011 – 90 200 návštev za mesiac.

ga201101 

V novembri a decembri 2010 sme dosiahli nový rekord návštevnosti. 70 706 návštev za mesiac.

ga70k


 

Najvyššia návštevnosť za mesiac [01.01.2010 – 31.01.2010] – 62295 návštev

 ga200911


 

Najvyššia návštevnosť za týždeň [1.6.2009 – 7.6.2009] – 7677 návštev

ga-week-1


 Porovnavie priklady.eu s ostatnými matematickými webmi

ga-bench 


Podľa nezávislých štatistík Google Analytics sme dosiahli zaťiaľ absolútny rekord 10.3.2009 -2446 návštev za deň

ga3ga4

Predchádzajúce údaje sú z januára 2009:

ga0  ga1ga2

<< Späť