cz|en|

(Ne)rovnice s absolútnou hodnotou pomocou tabuľky