cz|en|

Zaujímavosti v matematike

Že matematika nie je nudný a otravný predmet ktorému „nikto nerozumie“, založený na bifľovaní vzorcov, má poslúžiť aj táto rubrika zaujímavostí.


Objavili sme ich v nasledujúcej literatúre. Je to zaujímavé čítanie. Odporúčam!
 • Bero, P.: Matematika, ja a ty, Mladé letá, Bratislava 1989
 • Bober, J.: Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov, Obzor, Bratislava 1973
 • Depman, I.: Besedy o matematike, SPN, Praha 1957
 • Juškevič, A.P.: Dějiny matematiky ve středověku , Academia, Praha 1977
 • Kolman, A.: Dějiny matematiky ve starověku , Academia, Praha 1968
 • Medek, V. a kol.: Repetitórium stredoškolskej matematiky, Alfa, Bratislava 1983
 • Opava, Z.: Matematika kolem nás, Albatros, Praha 1989
 • Struik, D.I.: Dějiny matematiky, Orbis, Praha 1963
 • Šalát, T. a kol.: Malá encyklopédia matematiky, Obzor, Bratislava 1981
 • Šrobár, V.: Matematika ako dobrodružstvo, Osveta, Martin 1958
 • Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, I. a II, Obzor, Bratislava 1986
 • Tibenský, J. a kol.: Dejiny vedy a techniky na Slovensku, Osveta, Martin 1979
 • Vavilov, S.L.: Izák Newton, SAVU, Bratislava 1952
 • Znám, Š.: Teória čísiel, Alfa, Bratislava 1977