cz|en|

Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote