cz|en|

Test-Priamka v rovine a v priestore

20-priamka-v-rovine-a-priestore

Riešenie:

1D,2A,3B,4C,5B,6D,7A,8C