cz|en|

Chémia

Vitajte!

Volám sa Martina Hestericová a som vnučkou Mgr. Romana Hesterica, autora príkladov z matematiky a fyziky. Ako čierna ovca rodiny som sa rozhodla stať chemikom, vďaka čomu na našich stránkach nájdete aj príklady z chémie.

Po úspešnom ukončení štúdia Biochémie (Bc.) a Bioorganickej chémie (Mgr., červený diplom) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pokračujem v postgraduálnom štúdiu (PhD.) na Univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku zameranom na štúdium umelo pripravených metaloenzýmov.

Ešte na gymnáziu som sa venovala chemickej olympiáde, kam sa dá zarátať aj úspešná účasť na republikovom kole CHO a dve strieborné medaily z medzinárodnej vedeckej súťaže EUSO (European Union Science Olympiad).

Na stránkach nájdete príklady zo stredoškolskej ale aj vysokoškolskej chémie ako pomôcku na písomky, chemickú olympiádu, prijímačky, alebo skúšky z predmetov na VŠ. Pri riešení príkladov želám veľa úspechov a trpezlivosti.

Autor príkladov z organickej chémie, Peter Ribar, tiež ukončil štúdium Biochémie (Bc.) a Bioorganickej chémie (Mgr., červený diplom) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Momentálne študuje na Univerzite v Bazileji (PhD.) zameranom na štúdium a prípravu stabilných organických radikálov.

Príklady sme buď vymysleli alebo čerpali z nasledujúcich publikácií:

  • Kandráč, J., Sirota, A.: Výpočty v stredoškolskej chémii, SPN Bratislava 1989
  • Ulická, Ľ., Ulický, L.: Príklady zo všeobecnej a anorganickej chémie, ALFA Bratislava, SNTL Praha 1978, 2. vydanie

 

Odporúčaná teória:

  • Gažo, J. a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, ALFA SNTL Bratislava 1981, 3. vydanie