cz|en|

Trigonometrické výrazy

1.Zjednodušte výraz:

trigonometria4
Riešenie:
trigonometria4r

2.Zjednodušte výraz:

trigonometria5
Riešenie:
trigonometria5r

3.Zjednodušte výraz:

trigonometria6
Riešenie:
trigonometria6r

4.Zjednodušte výraz:

(1 + tgx)2 + (1 – tgx)2
Riešenie:
trigonometria7r

5.Zjednodušte výraz:

trigonometria8
Riešenie:
trigonometria8r

6.Zjednodušte výraz:

trigonometria9
Riešenie:
trigonometria9r

7. Riešte rovnicu:

trigonometria10
Riešenie:
trigonometria10r

8.Dokážte platnosť identity:

trigonometria11
Riešenie:
trigonometria11r

9.Dokážte platnosť identity:

trigonometria12
Riešenie:
trigonometria12r

10.Dokážte platnosť identity:

trigonometria13
Riešenie:
trigonometria13r

11.Dokážte platnosť identity:

trigonometria14
Riešenie:
trigonometria14r

12.Dokážte platnosť identity:

trigonometria15
Riešenie:
trigonometria15r