cz|en|

Lineárne goniometrické rovnice

1.Vytvorte tabuľku hodnôt niektorých goniometrických funkcií:

gonlinrov1
Riešenie:
gonlinrov1r

2.Vytvorte tabuľku znamienok funkcií v jednotlivých kvadrantoch:

gonlinrov2
Riešenie:
gonlinrov2r

3. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov3
Riešenie:
gonlinrov3r

4. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov4
Riešenie:
gonlinrov4r

5. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov5
Riešenie:
gonlinrov5r

6. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov6
Riešenie:
gonlinrov6r

7. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov7
Riešenie:
gonlinrov7r

8. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov8
Riešenie:
gonlinrov8r

9. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov9

Riešenie:

linearne-goniometricke-rovnice-9n.gif


10. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov10
Riešenie:
gonlinrov10r

11. Riešte rovnicu v množine R:

gonlinrov11
Riešenie:
gonlinrov11r


12.V množine R riešte rovnicu sin 3x = cos 3x.

Riešenie:

linearne-goniometricke-rovnice-12.gif