cz|en|

Integrál - priama metóda

1. Zopakujte si základné vzorce integrovania priamou metódou

Riešenie:

Neurčitý integrál:

neurcity-integral-priama-metoda-1a 

f(x) dx je integrand, F(x) je primitívna funkcia, C je integračná konštanta

 neurcity-integral-priama-metoda-1


2. Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-2z 

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-2r 


3.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-3z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-3r


4.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-4z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-4r


5. Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-5z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-5r


6.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-6z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-6r


7.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-7z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-7r


8.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-8z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-8r

 

9.Vypočitajte integrály:

neurcity-integral-priama-metoda-9z

Riešenie:

neurcity-integral-priama-metoda-9r