cz|en|

Test-Striedavý elektrický prúd

test18

Riešenie:

1D, 2C, 3B, 4A, 5A, 6B, 7C, 8D