cz|en|

Logaritmické rovnice

 


1. Riešte rovnicu:

logrovnice1    x > 0
Riešenie:
3+log7x = 8 – 4log7x
5log7x  = 5
log7x = 1
x = 71 = 7

K = {7}

2. Riešte rovnicu:

logrovnice2    x > 0
Riešenie:
logrovnice2riesenie
5+logx = 9-3logx
4logx  = 4
logx  = 1
x = 101= 10

K = {10}

3. Riešte rovnicu:

logrovnice3    x > 0
Riešenie:
logrovnice3riesenie
K = {3-0,5}

4. Riešte rovnicu:

log3(5+4.log2(x-1)) = 2                 x > 1
Riešenie:
log3(5+4.log2(x-1)) = 2
log3(5+4.log2(x-1)) = log39
5+4.log2(x-1) = 9
4.log2(x-1) = 4
log2(x-1) = 1
x-1 = 21
x = 3

K = {3}

5. Riešte rovnicu:

log(x+5) - log(x-1) = 1-log2                 x > 1
Riešenie:
logrovnice5

K = {2,5}

6. Riešte rovnicu:

log(x+2) + log(x-7) = 2.log(x-4)               x > 7
Riešenie:
log(x+2) + log(x-7) = 2.log(x-4)
log (x+2)(x-7) = log(x-4)2
(x+2)(x-7) = (x-4)2
x2-5x-14 = x2-8x +16
3x = 30
x = 10

K = {10}

7. Riešte rovnicu:

log5x +log (2x + 3) = 1 + 2.log(3-x)                x < 3
Riešenie:
log5x +log (2x + 3) = 1 + 2.log(3-x)
log5x + log(2x + 3) = log10 + log(3-x)2
log(5x.(2x +3)) = log (10.(3-x)2)
5x.(2x +3) = 10.(3-x)2
10x2 +15x = 10.(9-6x + x2)
10x2 + 15x = 90-60x +10x2
75x = 90
logrovnice7

8. Riešte rovnicu:

log(1+x)–log(1-x) = log(x+3)-log(4-x)            x < 1
Riešenie:
logrovnice8

9. Riešte rovnicu:

2log3x2 + 3log4x3 = 4log2x2 +4log6x                    x > 0
Riešenie:
2log3x2 + 3log4x3 = 4log2x2 +4log6x
log9x4 + log64x9 = log16x8 + log1296x4
log(576x13) = log(20736x12)
576x13 = 20736x12/:576x12
x = 36

K = {36}


10.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-10z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-10r.gif


11. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-11z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-11r.gif


12.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-12z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-12r.gif


13.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-13z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-13r.gif


14.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-14z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-14r.gif


15.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-15z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-15r.gif


16.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-16z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-16r.gif


17.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-17z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-17r.gif


18.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-18z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-18r.gif


19.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-19z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-19r.gif


20.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-20z.gif

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-20r.gif


21. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-21-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-21-2


22.V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-22-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-22-2


23. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-23-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-23-2


24. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-24-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-24-2


25. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-25-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-25-2


26. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-26-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-26-2


27. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-27-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-27-2


28. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-28-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-28-2


29. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-29-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-29-2


30. V množine R riešte:

logaritmicke-rovnice-30-1

Riešenie:

logaritmicke-rovnice-30-2


Logaritmické rovnice – ďalšie príklady: