cz|en|

Lineárne rovnice

1. V množine R riešte rovnicu:

linearne_rovnice1
Riešenie:
linearne_rovnice1

2. V množine R riešte rovnicu:

linearne_rovnice2
Riešenie:
linearne_rovnice2rn

3. V množine R riešte:

linearne_rovnice3
Riešenie:
linearne_rovnice3

4. V množine R riešte rovnicu:

linearne_rovnice4
Riešenie:
linearne_rovnice4

5. V množine R riešte:

linearne_rovnice5
Riešenie:
linearne_rovnice5


6. Riešte rovnicu:

linearne-rovnice-6z.gif

Riešenie:

linearne-rovnice-6r.gif


7. Riešte rovnicu:

linearne-rovnice-7z.gif

Riešenie:

linearne-rovnice-7r.gif


8. Riešte rovnicu:

linearne-rovnice-8z.gif

Riešenie:

linearne-rovnice-8r.gif


9.V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-9z.gif

Riešenie:

linearne-rovnice-9r.gif


10.

Z rovnice hf = W + 1/2mv2 vypočítajte a.) f, b.) m, c.) v
Z rovnice c2 = a2 + b2 – 2ab.cosγ vypočítajte a.) cos γ, b.) c

Riešenie:

linearne-rovnice-10rn 


11. V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-11-z

Riešenie:

linearne-rovnice-11-r


12.V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-12-z

Riešenie:

linearne-rovnice-12-r


13.V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-13-z

Riešenie:

linearne-rovnice-13-r


14.V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-14-z

Riešenie:

linearne-rovnice-14-r


15.V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-15-z

Riešenie:

linearne-rovnice-15-r


16.V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-16-z

Riešenie:

linearne-rovnice-16-r


17. V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-17-z

Riešenie:

linearne-rovnice-17-r


18. V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-18-z

Riešenie:

linearne-rovnice-18-r


19. V množine Z riešte rovnicu:


linearne-rovnice-19-z

Riešenie:

linearne-rovnice-19-r


20.  V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-20-z

Riešenie:

linearne-rovnice-20-r


21. V množine R riešte rovnicu:

linearne-rovnice-21-z

Riešenie:

linearne-rovnice-21-r


22. V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-22-z

Riešenie:

linearne-rovnice-22-r23.V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-23-z

Riešenie:

linearne-rovnice-23-r


24.V množine Z riešte rovnicu:

linearne-rovnice-24-z
Riešenie:
linearne-rovnice-24-r

25.V množine N riešte rovnicu:

linearne-rovnice-25-z
Riešenie:
linearne-rovnice-25-r