cz|en|

Definičný obor funkcie

1.Určite definičný obor funkcie:


definicny-obor-funkcie-1z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-1r


2. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-2z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-2r


3.Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-3z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-3r


4.Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-4z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-4r


5.Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-5z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-5r


6. Určite definičný obor funkcie:


definicny-obor-funkcie-6z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-6r


7.Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-7z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-7r


8.Pre ktoré reálne čísla x je definovaná funkcia

definicny-obor-funkcie-8z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-8r


9.Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-9z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-9r


10. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-10z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-10r


11. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-11z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-11r


12. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-12z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-12r


13. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-13z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-13r


14. Určite definičný obor funkcie:

definicny-obor-funkcie-14z

Riešenie:

definicny-obor-funkcie-14r