cz|en|

Vyššie derivácie

1. Vypočítajte prvé štyri derivácie nasledujúcej funkcie:

vyssie-derivacie-1z

Riešenie:

vyssie-derivacie-1r


2.Vypočítajte prvé štyri derivácie nasledujúcej funkcie:

vyssie-derivacie-2z

Riešenie:

vyssie-derivacie-2r

 

3. Vypočítajte prvé štyri derivácie nasledujúcej funkcie:

vyssie-derivacie-3z

Riešenie:

vyssie-derivacie-2r


4.Vypočítajte prvé štyri derivácie nasledujúcej funkcie:

vyssie-derivacie-4z

Riešenie:

vyssie-derivacie-4r


5. Vypočítajte prvé štyri derivácie nasledujúcej funkcie:

vyssie-derivacie-5z

Riešenie:

vyssie-derivacie-5r


6. Vypočítajte prvé tri derivácie funkcie:

y = ex.sinx

Riešenie:

vyssie-derivacie-6.gif


7.Vypočítajte prvé tri derivácie funkcie:

vyssie-derivacie-7z

Riešenie:

vyssie-derivacie-7r


8. Vypočítajte prvé tri derivácie funkcie:

y=sin 2x

Riešenie:

vyssie-derivacie-8


9.Vypočítajte prvé tri derivácie funkcie:

vyssie-derivacie-9z

Riešenie:

vyssie-derivacie-9r


10.Ukážte, že funkcia y = excos x vyhovuje diferenciálnej rovnici 

yIV + 4y = 0

Riešenie:

 vyssie-derivacie-10

Funkcia y = excos x vyhovuje diferenciálnej rovnici yIV + 4y = 0