cz|en|

Kombinatorika

Kombinatorika, vyberte položku z menu...  

Základy kombinatoriky

 1.     Kombinatorické princípy: teória (pravidlo súčinu, pravidlo súčtu, princíp inklúzie a exklúzie)
 2.     Príklady na kombinatorické pravidlá súčinu a súčtu (precvičenie pojmov z predošlého videa)
 3.     Permutácie a faktoriál
 4.     Variácie
 5.     Kombinácie
 6.     Kombinácie s opakovaním

Počítanie s faktoriálom a kombinačnými číslami, Pascalov trojuholník, binomická veta

 1.     Počítanie s faktoriálom
 2.     Pascalov trojuholník a kombinačné čísla
 3.     Mágia v Pascalovom trojuholníku
 4.     Binomická veta: teória
 5.     Binomická veta: príklady