cz|en|

Testy-Derivácie funkcie

23-derivacia-funkcie

Riešenie:

1A,2D,3B,4C,5A,6B,7D,8C