cz|en|

Kvadratické goniometrické rovnice

1.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov1
Riešenie:
gonkvadratrov1r

2.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov2
Riešenie:
gonkvadratrov2r

3.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov3
Riešenie:
gonkvadratrov3r

4.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov4
Riešenie:
gonkvadratrov4r

5.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov5
Riešenie:
gonkvadratrov5r

6.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov6
Riešenie:
gonkvadratrov6r

7.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov7
Riešenie:
gonkvadratrov7r

8.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov8
Riešenie:
gonkvadratrov8r

9.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov9
Riešenie:
gonkvadratrov9r

10.Riešte rovnicu v množine R:

gonkvadratrov10
Riešenie:
gonkvadratrov10r