cz|en|

Funkcie

Funkcia, vyberte položku z menu...

Dozviete sa, čo sú funkcie, ako sa graficky znázorňujú a aké majú vlastnosti.

Základy funkcií, lineárna funkcia

  1.     Čo je to funkcia? (jednoduché a intuitívne vysvetlenie aj presná definícia)
  2.     Grafické znázornenie funkcie (karteziánska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií)
  3.     Lineárna funkcia (jej predpis, základné pojmy a triky pre počítanie)
  4.     Príklady na lineárnu funkciu
  5.     Vlastnosti funkcií I (definičný obor a obor hodnôt, rastúca a klesajúca funkcia, maximum a minimum funkcie)
  6.     Vlastnosti funkcií II (ohraničenie zdola a zhora, infimum a supremum, prosté funkcie, párne a nepárne funkcie, periodické funkcie)


Kvadratická funkcia

  1.     Kvadratická funkcia
  2.     Príklady na kvadratickú funkciu
  3.     Ďalšie príklady na kvadratickú funkciu
  4.     Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote