cz|en|

Ludolfovo číslo v európskej matematike 16. – 18. storočia

Európska matematika v tomto období nabrala druhý dych. Venovalo sa jej veľa geniálnych ľudí. V svojich dielach sa okrem mnohých iných problémov venovali aj otázke určenia hodnoty Ludolfovho čísla. Každý prispel viacerými riešeniami:

europa