cz|en|

Príklady na klasickú a podmienenú pravdepodobnosť