cz|en|

Cardanove vzorce I.

Riešenie kubickej rovnice x3 + ax2 + bx + c = 0 nedalo mnohým matematikom 16. storočia spávať. Až S. del Ferco (1465 – 1526) objavil riešenie troch druhov špeciálnych neúplných kubických rovníc. Jeho metódu znova objavil benátsky matematik Nicolo Tartaglia (1499 – 1567) Koktavý. Svoj postup prezradil priateľovi Hieronymovi Cardanovi (1501 – 1576), ktorého zaprisahal, aby postup riešenia uchoval v tajnosti. Cardano prísahu nedodržal a postup riešenia kubických rovníc zverejnil v práci „Veľké umenie alebo o pravidlách algebry“ v roku 1545. Z toho vznikol spor o prioritu medzi Tartagliom a Cardanom.

cardanove-vzorce-1