cz|en|

Reakcie aminokyselín

1. Deaminácia

Vylúčenie aminoskupiny z α-uhlíka za vzniku karboxylových kyselín

aqminokyseliny-reakcie1

2. Dekarboxylácia

Eliminácia oxidu uhličitého z α-uhlíka aminokyseliny za vzniku primárnych amínov

aqminokyseliny-reakcie2

3. Transaminácia

Výmena aminoskupiny za oxo-skupinu v reakcii s oxokyselinou. Táto reakcia je dôležitá v metabolizme pri syntéze neesenciálnych aminokyselín.

aqminokyseliny-reakcie3

4. Vznik disulfidovej väzby

Ak peptidový reťazec obsahuje cysteín, mäže dochádzať k vzniku disulfidovej väzby, alebo inak disulfidového mostíka. Na prebeh reakcie je potrebné oxidačné činidlo, ktoré odoberie vodík z –SH skupín, ktoré sa následne spoja a vytvoria medzi sebou mostíkovú väzbu.

aqminokyseliny-reakcie4

Zaujímavosť:

  • Takáto reakcia prebieha aj v našich bunkách, glutatión (GSH) je tripeptid s voľnou –SH shupinou, ktorá reaguje so všetkými oxidantami v našich bunkách, ktoré by mohli poškodiť dôležité bielkoviny a DNA. Po reakcii z neho vznikne glutatión disulfid (GS-SG).
  • Vznik disulfidových mostíkov prebieha aj pri tzv. trvalej ondulácii vlasov, keratín obsiahnutý vo vlasoch sa pospája cez –S-S- mostíky a stočí vlas. Teplom alebo častým umývaním sa disulfidová väzba hydrolyzuje a vlas sa späť vyrovná.

5. Tvorba solí

Pri reakcii dochádza k prenosu H+ z karboxylovej skupiny jednej aminokyseliny na aminoskupinu druhej aminokyseliny a k následnému elektrostatickému priťahovaniu sa vzniknutých iónov. Karboxylová skupina sa po strate vodíka stane aniónom, má teda záporný náboj. Aminoskupina po prijatí vodíka získa kladný náboj, stane sa katiónom. 

aqminokyseliny-reakcie5

 

6. Kondenzácia

Reakciou karboxylovej skupiny jednej aminokyseliny s aminoskupinou druhej aminokyseliny vzniká peptidová väzba –CO-NH- a voda. Reakcia sa môže opakovať. Podľa počtu naviazaných aminokyselín vznikajú di- tri- až polypeptidy. 

aqminokyseliny-reakcie6