cz|en|

Absolútna hodnota

1. V množine R riešte:

absolutna_hodnota1
Riešenie:
absolutna_hodnota1

2. V množine R riešte:

absolutna_hodnota2
Riešenie:
absolutna_hodnota2

3. V množine R riešte nerovnicu:

absolutna_hodnota3
Riešenie:
absolutna_hodnota3

4. V množine R riešte:

absolutna_hodnota4
Riešenie:
absolutna_hodnota4

5. V množine celých čísiel Z riešte:

absolutna_hodnota5 
Riešenie:
absolutna_hodnota5


6. V množine R riešte:

absolutna-hodnota-6z.gif

Riešenie:

absolutna-hodnota-6r.gif


7. V množine R riešte:

absolutna-hodnota-7z.gif

Riešenie:

absolutna-hodnota-7r.gif


8.  V množine R riešte:

absolutna-hodnota-8z.gif

Riešenie:

absolutna-hodnota-8r.gif


9. V množine R riešte:

absolutna-hodnota-9z.gif

Riešenie:

absolutna-hodnota-9r.gif


10. V množine R riešte:

absolutna-hodnota-10z.gif

Riešenie:

absolutna-hodnota-10r.gif