cz|en|

Algebraické výrazy

1. Za predpokladu, že platí x≠ ±y vypočítajte:

algebra1
Riešenie:
algebra1

2. Riešte:

algebra2
Riešenie:
algebra2r

3. Riešte a určite podmienky:

algebra3
Riešenie:
algebra3r

4. Upravte:

algebra3-1
Riešenie:
algebra4r

5. Riešte a určite podmienky:

algebra5
Riešenie:
algebra5r

6. Upravte:

algebra6
Riešenie:
algebra6r

7. Riešte a stanovte podmienky:

algebra7
Riešenie:
algebra7r

8. Riešte:

algebra8
Riešenie:
algebra8r

9. Upravte

algebra9
Riešenie:
algebra9rr.gif 

10. Upravte:

algebra10
Riešenie:
algebra7r


11. Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-11-z.gif

Riešenie:

algebraicke-vyrazy-11-r.gif


12.  Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-12-z.gif
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-12-r.gif

13. Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-13-z.gif
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-13-r

14.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-14-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-14-r

15.Zjednodušte

algebraicke-vyrazy-15-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-15-r

16.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-16-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-16-r

17.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-17-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-17-r

18.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-18-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-18-r

19.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-19-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-19-r

20.Zjednodušte:

algebraicke-vyrazy-20-z
Riešenie:
algebraicke-vyrazy-20-r