cz|en|

Geometrická postupnosť

1.Charakterizujte vlastnosti geometrickej postupnosti:

Riešenie:
Postupnosť (an)n=1 je geometrická práve vtedy, ak existuje číslo q є R; q ≠ 1, že pre všetky n є N platí an+1 = an.q. Číslo q sa nazýva kvocient geometrickej postupnosti.

Vlastnosti:
a) an = a1.qn-1
b) ar = as.qr-s
c) geometrica
d) Pravidelný rast: geometricd
e) Pravidelný pokles: geometrice
f) Súčet nekonečného konvergentného geometrického radu: geometricf q < 1


2.Vypočítajte prvých šesť členov geometrickej postupnosti, ak platí a3 = 8 a a7 = 128.

Riešenie:

geometricka-postupnost-2.gif


3.Ak pripočítame k číslam 2, 16 a 58 to isté číslo, dostaneme prvé tri členy geometrickej postupnosti. Určite toto číslo a napíšte prvých šesť členov tejto postupnosti.

Riešenie:
geometric3

4.Medzi korene rovnice x2 -66x +128 = 0 vložte štyri čísla, aby spolu s koreňmi rovnice tvorili geometrickú postupnosť.

Riešenie:
geometrica4

5.Napíšte prvých šesť členov geometrickej postupnosti, pre ktorú platí:

geometrica5
Riešenie:
geometrica5r

6.Kváder, ktorého hrany tvoria geometrickú postupnosť má povrch S = 78 cm2.
Súčet hrán prechádzajúcich jedným vrcholom je 13 cm. Určite objem kvádra.

Riešenie:
geometrica6
Hrany kvádra sú a = 1cm, b = 3cm, c = 9cm.
Objem kvádra je V = a.b.c
V = 1.3.9 cm3
V = 27 cm3

7.Jazdec sa rozhodol kúpiť koňa a zaplatiť zaň 10 000 Sk. S predavačom sa dohodol, že za prvý klinec v podkove zaplatí 1 halier, za druhý 2 haliere, za tretí 4 haliere atď.
Bola to výhodná kúpa, keď každá podkova je pripevnená piatimi klincami?

Riešenie:
geometrica7
Jazdec preplatil koňa o 485,75 Sk / 16,12 €.
*Na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

8.Brigádnik súhlasil, že bude pracovať, ak jeho mzda bude za prvý deň 1 Sk, za druhý deň 2 Sk, za tretí deň 4 Sk atď. Koľko dní takto pracoval, ak zarobil 4095 Sk?

Riešenie:
geometrica8
Brigádnik pracoval 12 dní.

9.Na koľko % úrok treba uložiť sumu 10000 Є, aby sme po piatich rokoch mali na účte 25 000 Є?

Riešenie:
geometrica9
Sumu treba uložiť na 20% úrok.

10.Vypočítajte súčet nekonečného geometrického radu:

geometrica10
Riešenie:
geometrica10r
Súčet radu je 3/2.

11. Riešte v R rovnicu:

geometrica11
Riešenie:
geometrica11r

12. Riešte v R rovnicu:

geometrica12
Riešenie:
geometrica12r